Alle medarbejdere skal have løn i nedlukningsperioden. Dette gælder også timelønnede TAP'ere og ansatte på særlige vilkår. Kun helt løst ansatte – f.eks. timelønnede køkkenansatte, der tilkaldes i spidsbelastningsperioder, har ikke krav på løn.

Regeringen har opfordret til, at flest mulige medarbejdere arbejder hjemmefra, afspadserer eller holder ferie i nedlukningsperioden. Skolen kan dog godt bede TAP’ere udføre arbejde på skolen. Der skal dog tages hensyn til nødvendig fysisk afstand, overholdelse af sundheds- og hygiejneanbefalinger og -krav. Der skal også tages hensyn til, om medarbejderen har børn i lukningsramt institution, er afhængig af offentlig transport for at komme på arbejde eller, er i højrisikogruppe i forhold til smitte.

Skolens ledelse kan godt pålægge en TAP-ansat at afspadsere, men medarbejderen kan ikke komme til at skylde skolen timer, hvis der ikke opsparet timer. Hvis der ikke er arbejdsopgaver, der kan løses i nedlukningsperioden, og hvis der ikke er indgået aftale med den enkelte medarbejder om afvikling eller overførsel af ferie og særlige feriedage, kan ledelsen varsle afvikling af restferie og særlige feriedage med kortere varsel end en måned. Det kan man, fordi der er tale om en force majeure-situation.

Læs mere under ”Ansættelsesret” her