Corona

31. marts 2020

Corona

Efterskoleforeningens rådgivningsteam samler på denne side relevant information om, hvordan efterskolerne skal forholde sig i forbindelse med den pålagte lukning af efterskolerne.

31. marts 2020

Omlægning af lærernes arbejdstid

Efterskoleforeningen og Frie Skolers Lærerforening har udarbejdet fælles retningslinjer til lokale aftaler om omlægning af lærernes arbejdstid i forbindelse med nedlukningsperioden. Samtidig er der afklaring om muligheden for at omlægge lærernes arbejdstid fra og med den 30. marts 2020.

31. marts 2020

Efterskole i en coronatid – her får du viden

Efterskoleforeningen arbejder løbende på at holde skolerne opdaterede om, hvordan skolelukninger bør håndteres. Samtidig er det vores ambition at give inspiration til digital undervisning og samvær. Få overblik over de vigtigste fora til videndeling.

31. marts 2020

Bestil det nye forældremagasin

Det nye forældremagasin udkommer første skoledag i august 2020. Efterskolerne skal selv bestille magasinet – det kommer ikke automatisk! Sidste frist for bestilling er 1. juni 2020

31. marts 2020

Forsat ingen afklaring om prøver og eksamener

Det er endnu uvist, om eleverne skal til prøver til sommer, men i Efterskoleforeningen følger vi området tæt og melder ud, så snart vi ved mere.

31. marts 2020

Undersøgelse: Hvordan bruger I tilskud til inklusions- og specialundervisning på jeres skole?

Torsdag modtager alle almene efterskoler en spørgeskemaundersøgelse om brugen af inklusions- og specialundervisningstilskud. Vi håber, I vil bruge tid på at besvare den.

25. marts 2020

Formandsbrev

Hvilke konsekvenser får skolelukningerne for næste skoleår, og hvordan håndterer man som skole krav om kompensation for forældrebetaling? Det er nogle af de spørgsmål, som Torben Vind Rasmussen berører i dette medlemsbrev, hvor han også roser skolernes mange kreative initiativer i en udfordrende tid.

25. marts 2020

Hvordan hjælper vi hinanden med at lave god nødundervisning?

Skolelukningerne er forlænget til efter påske. Dermed fortsætter nødundervisningen. Skolerne skal være særligt opmærksomme på fagligt og socialt udsatte elevers særlige behov for støtte – og opfordres til at lave ’efterskole’ – også på distancen.

25. marts 2020

Afklaring om nødpasning er på vej

Tag en åben dialog med kommuner, hvis de henvender sig omkring nødpasning

25. marts 2020

Løn- og ansættelsesvilkår for TAP-ansatte

Skolens TAP-ansatte skal have løn i nedlukningsperioden.

25. marts 2020

Efterskoleforeningen og FSL i dialog om lærernes arbejdstid

Efterskoleforeningen og FSL er i dialog om fælles retningslinjer vedrørende lærernes arbejdstid under og efter skolelukningerne. Vi håber på en afklaring inden for få dage.

18. marts 2020

Fortsat mulighed for opkrævning af skolepenge

Efterskolerne har mulighed for forsat at opkræve skolepenge, mens skolerne er lukkede. Foreningen opfordrer dog til, at skolerne kompenserer forældrene for udgifter til kost i lukkeperioden.