Vi har fået henvendelser fra flere efterskoler, der er blevet kontaktet af kommuner, der ønsker at efterskolen skal lave nødpasning for en eller flere elever. Det er typisk elever, der er sendt hjem i forbindelse med skolelukningen, men hvor forholdene i hjemmet er så vanskelige, at det kan være nødvendigt at eleven kommer tilbage på efterskolen. Dette behov vil givetvis blive forstærket, nu hvor skolelukningen fortsætter til d. 13. april. På nogle få skoler er der allerede lavet lokale aftaler.

I Efterskoleforeningen er vi ved at undersøge de præcise regler for nødpasning, f.eks omkring ansvarsfordeling mellem hjemkommune og efterskole. Her og nu opfordrer vi til, at man tager en åben dialog med de kommuner, der henvender sig med henblik på at finde en god løsning for eleven. Der er umiddelbart ikke noget til hinder for at en efterskole laver nødpasning.

Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med regler i bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Vi lægger information om nødpasning på www.efterskoler.dk/corona, så snart vi har fået afklaret reglerne yderligere.

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I laver aftaler om nødpasning, så vi har et overblik over området.

I er også velkomne til at kontakte Sine Eggert, hvis der er spørgsmål til nødpasning se@efterskolerne.dk 33179768

Læs Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Læs Bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge