Skolerne skal i videst muligt omfang etablere nødundervisning i form af fjernundervisning i lukningsperioden. Så vidt muligt skal nødundervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov. Skolerne bør derfor være særligt opmærksomme på elever med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov samt tosprogede elever.

Vi har tidligere skrevet, at ”videst muligt omfang” må tolkes forskelligt afhængig af elevgruppens forudsætninger for at gennemføre undervisning hjemmefra m.v. Der kan være særlige grunde til, at det for nogle elevgrupper eller enkelte elever på en skole er svært at gennemføre fjernundervisning, men for mange skoler vil det være helt oplagt, at man tilbyder sine elever 4-5 timers undervisning dagligt.

Reglen om at gennemføre nødundervisning i videst muligt omfang erstatter de gældende regler om 21 timers undervisning ugentligt, men hvis man planlægger 4-5 timers undervisning dagligt, kommer man helt naturligt op på de timer, som man under normale omstændigheder også giver.

Desuden er der krav om, at eleverne skal deltage aktivt i fjernundervisningen, og at skolen skal registrere elevers manglende aktive deltagelse i nødundervisningen. Endelig er der krav om, at skolen gennem daglig kontakt sikrer sig, at der gives ekstra støtte til børn og unge, som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til fjernundervisningen

Skolerne skal hjælpe hinanden
Hvis der er skoler, der har svært ved at få etableret en ordentlig fjernundervisning, så brug jeres netværk. Det står faktisk i bekendtgørelsen, at skoler har pligt til at hjælpe hinanden. Det er imidlertid sjovere at gøre det frivilligt, så vi opfordrer selvfølgelig alle skoler, der har gode ideer, til at dele dem med andre efterskoler i de fora, hvor I skriver sammen. I Efterskoleforeningen har vi netop oprettet to nye Facebook-grupper, som lærere og ledere kan bruge til at videndele.
Den ene hedder ’Didaktik og teknik til fjernundervisning’ og kan findes her.
Den anden hedder ’Digitale efterskolefællesskaber’ og kan findes her.

Børne- og Undervisningsministeriet har på EMU’en samlet gode råd til, hvordan man laver god fjernundervisning.

Læs mere om kravene til nødundervisning her.

Det forpligtende digitale fællesskab
Ud over fjernundervisningen har mange skoler udvist stor kreativitet i aktiviteter, som holder eleverne samlet om skolen og fællesskabet. Det kan vi kun opfordre alle til. For det første giver det mening i sig selv at gøre noget sjovt sammen med andre i hverdagen. For det andet mindsker det risikoen for, at nogle elever ryger ud på kanten af fællesskabet under fraværet. Endelig er det med til at gøre skolen meget synlig, både overfor forældrene (som stadig betaler skolepenge) og på de sociale medier ift. kommende elever. Find gode ideer og del jeres på Instagram under #vierstadigpåefterskole.