Efterskolernes hjemmeside er ikke blot et udstillingsvindue for skolen. Der er en række oplysninger, der skal være tilgængelige på hjemmesiden for offentligheden og for myndighederne. Det drejer sig om:

 • Skolens vedtægter
 • Værdigrundlag
 • Årsplan
 • Indholdsplan
 • Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan
 • Selvevaluering i forhold til værdigrundlag
 • Folkeskolens prøver og eventuel prøvefrihed
 • Eventuel godkendelse som særligt undervisningstilbud
 • Beskrivelse af særlig støtte til elever
 • Undervisningsmiljøvurdering
 • Nøgletal om karakterer og overgangsfrekvens

Kravene findes i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., Efterskoleloven samt Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Formålet er bl.a., at offentligheden enkelt og hurtigt skal kunne vurdere kvaliteten af undervisningen på den enkelte skole. Det skal være muligt for elever, forældre og for virksomheder at finde lettilgængelig relevant information om indhold og kvalitet. Desuden er hjemmesiden et vigtigt element i det ministerielle tilsyn med skolen.

Vi opfordrer til, at alle skoler får tjekket om de lovpligtige oplysninger er tilgængelige på hjemmesiden og opdateret med de nyeste dokumenter.

Her finder du Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om krav til efterskolernes hjemmesider.

Se også Efterskoleforeningens leksikonartikel om hjemmesider.