De nye tiltag, der iværksættes fra og med fredag for at dæmme op for den stigende smitte i samfundet, påvirker ikke de regler, der gælder på skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder efterskoler. Vi opridser her de vigtigste punkter, som skolerne fortsat skal være opmærksomme på.

Håndtering af smittetilfælde
Ved smitte på skolen opfordres elever/lærere, der identificeres som nære kontakter til en smittet elev/lærer, til at blive teste hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test) samt på 4. og 6. dagen (PCR-test) efter sidste nære kontakt med den smittede. Det gælder, uanset om man er vaccineret eller ej. Eleverne skal ikke gå i isolation.

Hvis elever er nær kontakt til en smittet fra familien/ven uden for skolen eller lignende, er der fortsat opfodring til at følge regler om isolation for ikke-vaccinerede/ikke-smittede, mens man venter på svar på test. Men efterskolen kan ikke afvise elever, der møder frem og ikke følger skolens opfordring om at blive hjemme, og vil ikke kunne nægte eleven adgang til undervisning på skolen.

Skoler kan til gengæld afvise at modtage elever, der er testet positive for eller har symptomer på COVID-19.

Har skolen flere smittetilfælde og har brug for vejledning, kan den kommunale sundhedstjeneste kontaktes.

På myndighedernes coronaside er der en god ”trin for trin-guide” til, hvordan man skal forholde sig ved smitte. Her sondres netop mellem, om det er smitte på skolen eller uden for skolen.

Nødundervisning
Efterskoler kan af Styrelsen for Patientsikkerhed bliver pålagt at iværksætte nødundervisning og/eller lukke skolen. Efterskoler må ikke iværksætte nødundervisning alene på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer. Nødundervisning kan kun iværksættes, hvis skolen/institutionen ikke ved mindre vidtgående foranstaltninger mod COVID-19 kan give almindelig undervisning.

Coronapas
Med den politiske aftale er der fra og med fredag på visse områder krav om coronapas. Efterskoler er ikke en del af denne aftale, og derfor er der fortsat alene tale om en opfordring til en ugentlig screeningstest for elever/ansatte, der ikke er færdigvaccineret/tidligere har været smittet. Tilsvarende er der en opfordring til, at besøgende, der ikke er færdigvaccineret/tidligere har været smittet, kan fremvise en negativ test. Efterskoler kan og må altså fortsat ikke stille krav om coronapas.

Rejser til udlandet
Vi henviser til denne artikel fra september om, hvilke overvejelser skolerne skal gøre sig forud for rejser til udlandet.

Gode råd om hygiejne
Sundhedsstyrelsen har for nylig igangsat kampagnen ”Ren Rutine”, der sætter fokus på at holde fast i de gode hygiejnerutiner, der både beskytter mod COVID-19 og en lang række andre smitsomme sygdomme. Skolerne kan læse mere om kampagnen her.

Læs mere
Følg med på foreningens coronaside, som vi løbende opdaterer. I kan også følge med på Børne- og Undervisningsministeriets coronaside, hvor der bl.a. ligger en del spørgsmål-svar på de mest gængse problematikker.

Henvendelser om corona til raadgivning@efterskolerne.dk