Hvis der konstateres smitte hos en elev eller en lærer, skal efterskolen altid kontakte myndighederne med henblik på rådgivning. Det er en god ide, at de kontaktnumre, der er relevante for skolen, skrives direkte ind i skolens beredskabsplan – så skal man ikke bruge tid på at finde dem, hvis man pludseligt står med et tilfælde af COVID-19 på skolen.

Men hvem er det man skal kontakte? Det kan hurtigt skabe forvirring, og derfor arbejder Efterskoleforeningen også på, at efterskolerne får en mere enkel og direkte adgang til kompetent rådgivning. Her og nu er der tre muligheder for rådgivning:

1. Den kommunale sundhedstjeneste i den kommune, hvor efterskolen er beliggende
Den kommunale sundhedstjeneste er forpligtet til at rådgive efterskoler ved tilfælde af smitte. Kontaktoplysninger på den kommunale sundhedstjeneste kan findes på kommunens hjemmeside.

2. Tilsyn og Rådgivning under Styrelsen for Patientsikkerhed
Hvis skolen har brug for rådgivning, udover rådgivning fra den kommunale sundhedstjeneste, kan skolen kontakte den regionale Tilsyn og Rådgivningsenhed. Der er tre regionale tilsyns- og rådgivningsenheder:

  • Nord: Region Nordjylland og Region Midtjylland: 72 22 79 70

  • Syd: Region Syddanmark: 72 22 79 50
  • Øst: Region Sjælland og Region Hovedstaden: 72 22 74 50

Tilsyn og Rådgivning har åbent mandag til fredag fra 8.00 til 15.00. Uden for dette tidsrum kan skolen kontakte den relevante beredskabsvagt, der er delt op i to regionale enheder:

  • Øst for Storebælt: 70 22 02 68

  • Vest for Storebælt: 70 22 02 69
3. Den myndighedsfælles hotline under Styrelsen for Patientsikkerhed
Skolen kan også altid kontakte den myndighedsfælles hotline hos Styrelsen for Patientsikkerhed på 70 20 02 33.

Skolen beslutter selv, hvilken myndighed man kontakter først. Erfaringerne indtil videre er, at der er lang ventetid på den myndighedsfælles hotline, og at rådgivningen kan virke ”skematisk”, mens der nok vil være stor forskel på de kommunale sundhedstjenester, i forhold til hvor meget de kan rådgive.

 

Efterskoleforeningen kan ikke rådgive om, hvordan skolen konkret skal forholde sig ved smittetilfælde. Vi vil dog meget gerne orienteres om smittetilfælde og kan naturligvis altid kontaktes for at vende sagen.

Husk at holde jer opdateret på corona-siden på Efterskoleforeningens hjemmeside.