Den første overvejelse skolerne må gøre er, om det giver mening at fastholde en udenlandsrejse, eller om man evt. skal erstatte den med en lejrskole i Danmark. Denne artikel opridser de væsentligste problemstillinger, skolen skal forholde sig til, hvis skolens ledelse beslutter sig for at rejse.

Jo bedre skolen er forberedt, des bedre kan de ansvarlige lærere og ledelsen træffe beslutninger i tilfælde af smitte eller mistanke om smitte med COVID-19. Vi har på vores hjemmeside skrevet en artikel om, ( se under punktet `Rejser og lejrskoler`) hvad skolerne skal overveje i forhold til de gældende retningslinjer, bustransport, smitteudbrud og meget mere, inden afrejsen.