Et forslag til årsplan for skoleåret 2023/24 med 42 uger med tilhørende forklaringer ligger nu klar i vores leksikon under årsplan. Årsplanen skal ses som et forslag, som skolen kan tage udgangspunkt i, når det kommende skoleår skal planlægges. Bemærk at den endelig placering af prøveperioden sommeren 2025 ikke er fastlagt endnu, men vi anser det som sandsynligt, at den kommer til at passe fint med forslaget.

På grund af landsstævnet i sommeren 2025 har vi desuden udarbejdet to alternative forslag med 43 kursusuger til landsstævne-skoler. Efterskoleforeningen anbefaler af flere årsager at planlægge landsstævnet som en 43. kursusuge, selvom ugen ikke udløser tilskud. F.eks. kan økonomien i forbindelse med landsstævnedeltagelsen håndteres som en del af skolens almindelige kursus for skoleåret 2024/25 og lærernes arbejdstid på landsstævnet kan indgå i årsnormen.

Vær opmærksom på at kalenderen reelt kun er et værktøj til udarbejdelse af en årsplan. Selve årsplanskemaet er et formelt dokument, som kan hentes samme sted på hjemmesiden. Årsplanskemaet skal udfyldes af ledelsen, godkendes af bestyrelsen og underskrives af formanden.