22. september 2023

Revideret artikel om medicinhåndtering i leksikonet

Efterskoler skal have klare procedurer for medicinhåndtering.

22. september 2023

Nyt tilmeldingssystem skaber nye procedurer

Anvend fakturanummer fremfor kontonummer ved betaling.

22. september 2023

Kom til regionsmøder om skoleformens udvikling

Bestyrelsen kommer på rundtur i alle regioner – turen begynder på onsdag.

21. september 2023

Ny konsulent til foreningens rådgivningsteam

Rådgivningsteamet er snart fuldtallige igen.

21. september 2023

Gratis undervisningsmateriale om sex, samtykke og grænser 

Undervisningsmaterialet følges op af et seminar til november målrettet efterskoler.

08. september 2023

Forslag til årsplan for 2024/25 er klar

Til glæde for skoler, der deltager i Landsstævnet i 2025, har vi lagt yderligere to forslag til årsplan på hjemmesiden.

07. september 2023

Forslaget til finanslov for 2024 er nu fremlagt

Positive reguleringer af taksterne fremgår af finanslovsforslaget for 2024.

07. september 2023

Revision af ansættelseskontrakter og afskaffelse af Store Bededag

Efterskoleforeningens standardansættelseskontrakter bliver snart ændret.

07. september 2023

Få gratis rådgivning til kompetence-og skoleudvikling

Kompetencesekretariatets rådgivningsteam tilbyder alle efterskoler værktøjer og gratis skræddersyede workshops, oplæg, sparring og inspiration.

07. september 2023

Lønstigninger pr. 1. oktober 2023

1. oktober 2023 stiger lønningerne med ca. 0,33 procent. Find de nye lønninger i løntabellen.

07. september 2023

Puljen til individuel kompetenceudvikling for ledere og lærere åbner 3. oktober

Forbered allerede nu ansøgninger til kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond.

07. september 2023

Opsamling på STUK’s tilsyn med prøver og fritagelse for prøver er afsluttet

Styrelsen har samlet regelgrundlaget og gennemgår de mest alvorlige fejl, som skolerne begår.