Finanslovsforslaget for 2024 (FFL24) blev fremlagt den 31. august, og det indeholder pæne positive fremskrivninger af taksterne. De fleste af taksterne pris- og lønreguleres med ca. 4,4%. Bygningstaksterne reguleres efter anlægsindekset, og denne gang med hele 12,4%.

Stigningerne kommer på et tidspunkt, hvor flere skoler har oplevet stigende omkostninger til især madvarer og energi. Dertil er der overenskomstforhandlinger på vej, hvor bl.a. nye aftaler om lønstigninger må forventes at påvirke skolernes økonomi i de kommende år.

Bemærk at taksterne for inklusions- og specialundervisning på almene efterskoler, samt tillægstakst 1 og 2 på special- og ordblindeefterskoler, ikke er endelige, da disse først kan fastsættes efter aktivitetsindberetningen primo oktober. Så snart vi kender elevtallene fra aktivitetsindberetningen, kan vi komme med et bud på de fire takster.

I efteråret 2023 vil der være tale om mindre dispositionsbegrænsninger. Orientering om dispositionsbegrænsningen bliver udsendt senere.

Her kan du finde Takstkatalog for FFL24 og Børne- og Undervisningsministeriets orienteringsbrev til skolerne.