Efterskoler håndterer ofte store mængder medicin for eleverne. Vi har samlet anbefalingerne i en leksikon-artikel om medicin-håndtering som netop er opdateret.

Det er vigtigt, at alle skoler har en klar procedure for opbevaring og udlevering af medicin. Det er i artiklen præciseret, at skolerne skal være opmærksom på, at de handler på vegne af forældrene som deres forlængede arm, når de udleverer og opbevarer medicinen. Det betyder, at forældrene fortsat skal have tæt kontakt med den unge omkring medicinen. Desuden skal det altid være forældrene, der har kontakten til egen læge omkring medicin.

Med den ansvarsfordeling bliver efterskolen ikke opfattet som et behandlingssted, der skal lade sig registrere i et behandlingsstedsregister, som Styrelsen for Patientsikkerhed driver. Det har der tidligere være usikkerhed om. Men det er nu slået fast, at skoler, der efter konkret aftale med forældrene påtager sig at håndtere børns og unges medicin på deres vegne, ikke anses som behandlingssteder. Det gør de ikke, fordi de ikke udfører medicinhåndtering efter delegation fra den behandlingsansvarlige læge, men fungerer som forældrenes forlængede arm.

Vær i øvrigt opmærksom på, at efterskoler ikke må uddele håndkøbsmedicin gratis til eleverne.

Inspiration og videndeling
Foreningen vil meget gerne høre fra skoler, der har gode erfaringer med håndtering af såvel håndkøbsmedicin som receptpligtig medicin, herunder også skoler, der har været på relevante kurser eller haft en dygtig oplægsholder på besøg. Vi vil dernæst forsøge at arrangere et kursus, et webinar eller lignende, hvor skolerne kan få mulighed for at dele erfaringer indbyrdes.

Kontakt Sine Eggert på se@efterskolerne.dk eller 33179768, hvis du har gode ideer til praksis på området, kurser eller lignende.