Efterskoleforeningen går nu over til tilmeldingssystemet NemTilmeld til håndtering af tilmelding til og betaling for foreningens kurser og konferencer. Vi har allerede taget det nye tilmeldingssystem i brug for en række kurser, og planen er, at vi primo oktober anvender det nye system på alle vores kurser.

I forbindelse med de første indbetalinger i det nye system, har vi oplevet skoler, der vanen tro kommer til at anvende foreningens kontonummer fremfor det fremsendte fakturanummer. Det bevirker, at det er meget svært at spore jeres betaling.

Derfor en påmindelse om, at man ved betaling skal anvende det fakturanummer, der står på den tilsendte faktura og ikke Efterskoleforeningens sædvanlige kontonummer.

Har I spørgsmål til det nye system kontakt Britt Dürr på bd@efterskolerne.dk, 33179762