Tirsdag d. 3. oktober kl. 10.00 åbner Den Statslige Kompetencefonds pulje til kompetenceudvikling af ledere og lærere igen. Selve ansøgningsproceduren er i år ændret, så der er åbnet for ansøgninger fra tirsdag d. 3. oktober kl. 10.00 til og med mandag d. 9. oktober kl. 23.59. Når åbningsperioden er afsluttet, gør systemet rækkefølgen af alle indkomne ansøgninger tilfældig. Efterfølgende vil ansøgningerne blive sagsbehandlet i denne rækkefølge.

Når sekretariatet kan konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til at behandle de ansøgninger, der ligger bagerst i den tilfældige rækkefølge, vil ansøgninger blive afvist (uden sagsbehandling). Dette gælder også ansøgninger, der er indsendt rettidigt i åbningsperioden.

Vær opmærksom på, at der maksimalt må indsendes 2 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden. Hvis lederen har godkendt mere end 2 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, så filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 2 ansøgning pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge.

Hvem kan søge tilskud?
For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond skal man være omfattet af en statslig overenskomst, skolens ledelse skal godkende ansøgningen om fondsstøtte inden for åbningsperioden, og skolen skal betale en del af kursusudgifterne. Der søges i LC-fondspuljen.

Hvad kan der søges til?
Der kan søges om støtte på op til 25.000 kr. pr. kalenderår til dækning af:

  • Uddannelses- og kursusgebyr
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
  • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold efter statens gældende regler.

Ansøgning
Ansøgning og godkendelse fra leder foregår via fondes hjemmeside. Man skal være brugeroprettet, hvilket man med fordel også kan gøre i god tid inden puljen åbner den 3. oktober. Læs meget mere om, hvordan man søger tilskud og søg tilskud via fondens hjemmeside.