30. juni 2020

Varde: Netværksmøde om internationalisering

Varde Kommune inviterer til netværksmøde om internationalisering og muligheder for europæisk kompetenceløft.

23. juni 2020

Fire webinarer: Den internationale dimension

Fire webinarer omhandlende lærernes arbejde med at skabe rammer for elevernes globale dannelse.

23. juni 2020

24 webinarer om globalt udsyn

Der udbydes 24 gratis webinarer målrettet skolerne omhandlende blandt andet USA, Kina, EU, Hong Kong, Tech industrien og Arktis.

22. juni 2020

Seminar: Global dannelse og bæredygtige rejser

Hvordan prioriteres rejser i en balance mellem global dannelse, mellemmenneskelige møder og klima hensyn?

21. juni 2020

Temapakker om EU til undervisningen

DEO's temapakker omhandler EU’s institutioner, klimaindsats eller Brexit er målrettet undervisningen.

10. juni 2020

UNGgenforening 2020/21

UNGgenforening og markering af genforeningssten gennemføres i skoleåret 2020/21.

10. juni 2020

Ønsk et webinar

Efterskoleforeningen tilbyder gratis webinarer om globalt udsyn i det kommende skoleår – og inviterer lærerne til at være med til at vælge emnerne.

10. juni 2020

Skoler søges: Vil I afholde EU-dag?

Efterskoleforeningen søger fem efterskoler, der ønsker at afholde en EU-dag i uge 43, 44 eller 45. EU-dagen består af et rollespil og en Frirumsdebat.

09. juni 2020

PD modul: De frie skoler i en global verden

Bliv opgraderet i forhold til dit og skolens arbejde med at skabe rum for elevernes globale dannelse.

08. juni 2020

Efterskolerne inviteres til international konferene

Efterskoleforeningen afholder en international konference med Gert Biesta og Michael Byram.

07. juni 2020

Studietur til Bruxelles for ledere og undervisere

Efterskoleforeningen afholder den 18-19. november 2020 en studietur til Bruxelles om EU's institutioner og det europæiske fællesskab.

06. juni 2020

Kursus: EU lige nu

Formålet med kurset er at opdatere deltagerne i forhold til EU lige nu set fra forskellige synsvinkler.