14. oktober 2022

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Opdater din viden om FGU.

ultra:bit

14. oktober 2022

Tilbud til 8. klasseelever

Deltag i ultra:bits digitale læringsevent.

BUVM

14. oktober 2022

Et 10. skoleår uden prøver

Vær opmærksom på optagelseskravene til ungdomsuddannelserne.

Optagelse.dk

14. oktober 2022

Det nye i Optagelse.dk i skoleåret 22/23

Læs her om de væsentligste ændringer.

Efterskolelærere. Foto: Trine Bukh

14. oktober 2022

Kursus for den erfarne vejleder. NYT

Udvikling af vejledningspraksis og opdatering af viden.

BUVM

14. oktober 2022

UPV og frister i skoleåret 2022/23

Læs her om vigtige deadlines.

18. august 2022

Kunsten at træffe valg

Konference om at skabe identitet og dannelse i uddannelsesvalget.

Lis Brok-Jørgensen Efterskolerne

18. august 2022

Lis Brok-Jørgensen går på pension: ”Jeg skal have nogle fjumreår”

Efter 18 år som vejledningskonsulent hos Efterskolerne går Lis Brok-Jørgensen på pension. Det er Lis’ fortjeneste, at Efterskolerne står stærkt på vejledningsområdet, mener Efterskolernes direktør.

BUVM

18. august 2022

Forsøg med brobygning

Nu er det muligt at lave forsøg med lokation og rammer for timetal.

BUVM

18. august 2022

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Ændringer i optagelse.dk i dette skoleår.

17. august 2022

Vejlederkonferencen d. 19. og 20. september

Deadline for tilmelding 22. august kl. 12.00

BUVM

14. juni 2022

Ny fordeling af elever til gymnasiale uddannelser

Fra skoleåret 2023/24 fordeles elever til gymnasiale uddannelser efter en ny model.