Lis Brok-Jørgensen Efterskolerne

18. august 2022

Lis Brok-Jørgensen går på pension: ”Jeg skal have nogle fjumreår”

Efter 18 år som vejledningskonsulent hos Efterskolerne går Lis Brok-Jørgensen på pension. Det er Lis’ fortjeneste, at Efterskolerne står stærkt på vejledningsområdet, mener Efterskolernes direktør.

BUVM

18. august 2022

Forsøg med brobygning

Nu er det muligt at lave forsøg med lokation og rammer for timetal.

BUVM

18. august 2022

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Ændringer i optagelse.dk i dette skoleår.

17. august 2022

Vejlederkonferencen d. 19. og 20. september

Deadline for tilmelding 22. august kl. 12.00

BUVM

14. juni 2022

Ny fordeling af elever til gymnasiale uddannelser

Fra skoleåret 2023/24 fordeles elever til gymnasiale uddannelser efter en ny model.

14. juni 2022

Tilbud fra eVejledning

eVejledningen har udviklet et digitalt koncept ”book en vejleder”, som de håber kan understøtte efterskolelærernes arbejde i forbindelse med de unges valg af ungdomsuddannelse.

14. juni 2022

Få overblik over vejledningsaktiviteter i 2023/24

Årshjul som hjælp.

BUVM

14. juni 2022

Nyt om UPV og brobygningsforsøg

Ny lov ændrer formulering omkring uddannelsesparathed og giver mulighed for at afprøve nye brobygningsforløb.

14. juni 2022

Vejlederkonferencen 19. og 20. september

Der åbnes for tilmeldingen 15. juni.

BUVM

06. april 2022

Indberetning af UPV og karakterer

Regler og tidslinje for afgivelse af standpunkts- og prøvekarakterer samt UPV til maj/juni.

BUVM

06. april 2022

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser justeres

Prøven består (igen) af fire fag, men bedømmelsesgrundlaget justeres.

BUVM

06. april 2022

Optagelsesprøver til EUD

Optagelsesprøverne afholdes løbende i forbindelse med skolens optag af elever.