Tre dages kursus om EU's institutioner og det europæiske fællesskab 

Formål
At give deltagerne en bred viden om EU’s institutioner, det daglige arbejde i Bruxelles samt nuværende og fremtidige problemstillinger indenfor det europæiske fællesskab. Herudover hvordan man som underviser kan kvalificere undervisningen omhandlende EU i forhold til at kunne skabe sammenhæng mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark, samt refleksion over Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde. Der vil ydermere være fokus på hvordan man som skole kan arbejde med EU i undervisningen samt i skolens hverdag. 
 
Program - foreløbigt program:
Den 23. november 2025 - rejsedag - hotellet bestilles med ankomst 23/11
 
Den 24. november 2025
Skolebesøg (oplæg og samtale med underviser og elever samt rundvisning)
Besøge den danske Repræsentation i Bruxelles (oplæg på ambassaden)
Besøg i Huset for Europæisk Historie (museum)
 
Den 25. november
Besøg i EU Kommissionen (fem tematiske oplæg)
 
Den 26. november
Besøg i Det Europæiske Råd og Ministerrådet (oplæg og rundvisning)
Besøg i Europa-Parlamentet (oplæg og rundvisning)
Bus til lufthavnen - fly med afgang efter 18.30
 
Deltagerpris 
Gratis for skoler der er med i Efterskoleforeningens Erasmus+ aktiviteter 2024-2025 eller 2025-2026. Kursusafgift, hotel samt bespisning er inkluderet.
 
Deltagerne sørger selv for rejseforsikring samt transport til og fra Bruxelles. Transporten refunderes med 2.000 kr. for fly og 2.300kr for bus, tog eller samkørsel i bil.
 
Pris for deltagere fra skoler der ikke er med i Efterskoleforeningens Erasmus+ er 2.500 kr. + transport.
  • Vi skal bo på dobbeltværelser. Ønsker man enkelt værelse er der en egenbetaling på 550kr./nat
  • Frist for tilmelding er den 1/10-2025.
  • Framelding senest 1/11 2025. Efter 1/11 koster det 2.000 kr. at afmelde – gælder alle deltagere.
Deltagerinformationer (GDPR):
De informationer man giver ved tilmeldingen sendes til Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet, Den Danske Repræsentation samt den Europa Skole vi besøger. Institutionerne skal bruge informationer til det sikkerhedstjek, deltagerne skal igennem for at komme ind. Det betyder, at pasinformationer mm. skal passe med det pas, der skal fremvises ved hver institution. Navn, fødselsdato og e-mail gemmes i otte år frem grundet dokumentationskrav fra Erasmus+ programmet.
 
Kursusleder: Jakob Clausager Jensen, international konsulent, Efterskolerne, jcj@efterskolerne.dk, +4522361153
 
Studieturen er økonomisk støttet af Erasmus+  
Praktiske informationer
  • 24. november 2025 - 26. november 2025
  • 0kr.
  • Bruxelles, Paul-Henri Spaak Building Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 , B-1047, Bruxelles
  • Tilmeldingsfrist: 01. oktober 2025