Formålet med kurset er at introducere nye efterskoleledere til gældende love og regler for skoleformen samt klæde nye ledere på til de udfordringer, som enhver vil møde de første år, man varetager ledergerningen. Sammen med andre nye ledere bliver der rig lejlighed til at vende en række dilemmaer omkring bortvisninger, ordensregler, konflikter mellem elever og meget andet. 

Vi opfordrer på det kraftigste alle nye forstandere til at deltage i kurset det første år i det nye job, mens andre nye ledere med fordel også kan deltage. 

Kurset afvikles som internatforløb på Brogaarden, Strib, hvor kurset strækker sig over 2 moduler.

Internatkurser på Brogaarden:
Modul 1: 5. - 7. november 2024
Modul 2:14. - 16. januar 2025
 
Foreløbigt program, pris og tilmelding forventes klar medio juni 2024.

 

obs Ved fakturabetaling er det MEGET vigtigt, at I bruger det kontonummer, der står på fakturaen og ikke Efterskoleforeningens sædvanlige kontonummer.

Praktiske informationer
  • 05. november 2024 - 07. november 2024
  • 0kr.
  • Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500, Middelfart
  • Tilmeldingsfrist: 01. oktober 2024