Af Louise Wethke Buch 

Hvorfor valgte du at stille op til Efterskolernes bestyrelse?
”Jeg har altid været interesseret i skoleformen og efter at have arbejdet i efterskoleverdenen i så mange år, blev jeg nysgerrig på at hæve blikket fra min egen efterskole. Jeg synes, det strategiske niveau i bestyrelsesarbejdet er virkelig spændende, og samtidig kan jeg få det helt ned på gulvniveau og bidrage med eksempler fra efterskolehverdagen, og hvad jeg oplever i baglandet. I bestyrelsen får jeg også lov til at dygtiggøre mig og blive en bedre efterskolelærer. Det er vigtigt, at bestyrelsesarbejdet også bliver konkret, så vi kan bringe de tendenser i spil, vi oplever i hverdagen på efterskolerne, og blive bedre til vores kerneopgave, som er at uddanne og danne unge mennesker og sende dem godt videre.”

Hvad brænder du særligt for?
”I bund og grund brænder jeg allermest for unge og for at gøre en forskel for dem. Som skoleform kan vi noget helt unikt, som ikke findes andre steder i verden. Vi er eksperter i at klæde unge mennesker på til et meningsfuldt voksenliv. Jeg brænder også for lærerrollen og at bringe dannelsesperspektivet ind i det pædagogiske arbejde på efterskolerne. Mit engagement i kursus for nye lærere var min vej ind i Efterskolerne som forening og i bestyrelsen. Det var dér, jeg fik en fornemmelse for foreningsarbejdet og var med til at forme et kursus på et mere strategisk plan.”

Hvad har været din vej ind i efterskoleverdenen?
”Da jeg gik på højskole, fik jeg for første gang smag for den frie skoleform. Jeg tog afsted for at dyrke min passion for fodbold, men gik ud ad døren med følelsen af at være en del af et forpligtende fællesskab, med en større viden om mig selv som menneske, og hvor jeg havde mødt engagerede og passionerede lærere. På læreruddannelsen var jeg i praktik på Nøvlingskov Efterskole, og der fandt jeg ud af, at det lige var noget for mig at arbejde på en efterskole. Jeg arbejdede efterfølgende på en folkeskole, men det var hele tiden mit mål og min ambition at komme tilbage til efterskoleverdenen.”

Hvilken oplevelse fra dit efterskoleliv har gjort størst indtryk på dig?
”Under begge coronanedlukninger var jeg hjemme og besøge alle mine elever. De var på den ene side glade for at få besøg af mig, og på den anden side blev de konfronteret med savnet og uretfærdigheden i at ’miste’ det unikke og fantastiske ved efterskoleopholdet. Den oplevelse satte tingene i perspektiv og viste, at samspillet mellem elever og lærere er betydningsfuldt og værdifuldt for begge parter. Jeg har stadig kontakt til tidligere elever, som, jeg håber, jeg har været med til at gøre en forskel for. Sådan nogle elever sætter spor i mig.”

Hvordan håber du, at du kommer til at sætte dit aftryk på arbejdet i Efterskolernes bestyrelse det næste år?
”Jeg synes, at hele problematikken med 9. klasse på efterskoler er enormt vigtig. Da jeg stillede op til bestyrelsen i 2019 og holdt tale på Nyborg Strand, brugte jeg flosklen: ’Vi skal gøre hinanden gode’. Det synes jeg stadig, vi skal, og det håber jeg, jeg kan være med til at få bragt i spil. Vi er en bevægelse, og vi har den samme ledestjerne. Jeg synes, coronaperioden har været med til at bringe efterskolerne tættere sammen, fordi vi kæmpede mod den samme fjende. På samme måde kan vi nu stå sammen og inspirere hinanden til at lave en fed 9. klasse på efterskoler i stedet for at konkurrere om de samme elever. Der er så meget viden og guld at hente hos hinanden ude på efterskolerne.”

Anne-mette-efterskole

Blå bog

  • Anne-Mette Pinderup, 48 år
  • Er født og opvokset i Viborg, hvor hun brugte en stor del af sin ungdom i fodboldklubben
  • Gik på Idrætshøjskolen Aarhus i 1993/94
  • Blev uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium i 1999, hvor hun var i praktik på Nøvlingskov Efterskole
  • Har efterfølgende været lærer på to folkeskoler og blev i 2006 ansat som lærer på Flemming Efterskole
  • Blev i 2013 færdig med en pædagogisk diplomuddannelse i ungdomspædagogik
  • Har været medlem af Efterskolernes bestyrelse siden 2019 og har siden 2017 været engageret i Efterskolernes kursus for nye lærere
  • Bor i Gl. Rye med sin mand og to drenge på 17 og 21 år
  • Bruger fritiden på løb, badminton, læsning og lange rejser med familien. Hele familien har bl.a. boet i tre måneder i USA
efterskolernes-bestyrelse-2022

Lær Efterskolernes bestyrelse at kende

På Efterskolernes generalforsamling 5. marts 2022 fik Efterskolerne ny bestyrelse. I en artikelserie går vi tæt på hvert bestyrelsesmedlem og spørger, hvem de er, og hvad der driver dem i bestyrelsesarbejdet. Anne-Mette Pinderup er nummer fem i serien efter Pia Nørmølle Andreasen, Peter Munk Povlsen, Tine Engell Kjøller og Kathrine Svane Christiansen. Næste gang kan du læse et interview med Mette Ibsen.

Foto: Lars Krabbe