Af Louise Wethke Buch

På Efterskoleforeningens generalforsamling lørdag 4. marts på årsmødet på Nyborg Strand skal der vælges tre medlemmer ind i Efterskoleforeningens bestyrelse. Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er der to ud af tre, der genopstiller for endnu en periode i bestyrelsen.

Nuværende næstformand Stine Bossen Davidsen og nuværende bestyrelsesmedlem Mette Ibsen genopstiller begge til bestyrelsen. Anne-Mette Pinderup, som har siddet i bestyrelsen siden 2019, har valgt ikke at genopstille for næste periode. 

Efterskoleforeningens bestyrelse består af ni medlemmer, og hvert bestyrelsesmedlem vælges for en treårig periode. Der er en række formelle krav, der skal opfyldes for at melde sit kandidatur. Hvis du vil være med i bestyrelsen, skal du sende din ansøgning senest onsdag 1. februar 2023 kl. 12.00. Se hvordan du ansøger her.

Der er samme frist for at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.