Birgitte formand gørlev idrætsefterskole årsmøde

”Man føler sig som en del af noget større”

Birgitte Dalsgaard

  • 51 år
  • Bestyrelsesformand på Gørlev Idrætsefterskole siden december 2021 og bestyrelsesmedlem siden 2018
  • Deltager i sit andet årsmøde
Foto: Lars Krabbe

Hvad har du fået ud af årsmødet?
”Jeg synes altid, årsmødet giver rigtig meget positiv energi, inspiration og selvfølgelig en masse netværk. Det er rigtig vigtigt for mig som bestyrelsesmedlem at komme her og mødes med andre, fordi det giver et indblik i efterskoleverdenen. Bestyrelsen er selvfølgelig involveret i efterskolens arrangementer, men vi er der jo ikke i dagligdagen, så det er superfedt for os at komme her og være blandt efterskolefolk. Det er vigtigt at snakke med de andre efterskoler og høre, hvad de gør på deres skoler. Man finder ud af, at vi både er meget forskellige og meget ens. Jeg kan sagtens følge det, Torben Vind Rasmussen sagde i weekenden med, at når man først er kommet ind i efterskoleverdenen, er den svær at slippe igen. Den giver resonans, som Torben også talte om. Man føler sig som en del af noget større.”

Hvad har gjort størst indtryk på dig i weekenden?
”Da vi lørdag morgen var 1.200 mennesker, der sang ’Se nu stiger solen’, og alle bare sang igennem. Der kunne man mærke, at alle bare vil det her.”

Hvad er det vigtigste, du tager med dig hjem?
”Det er det der fokus: ’Når jeg bliver til os’. I hverdagen er vi meget fokuserede på vores eget, men når vi kommer her, oplever vi at være en del af et større fællesskab og en samlet efterskoleverden, som hjælper hinanden. Det giver inspiration, motivation og energi til at fortsætte."

Sofie-vandel efterskole lærer efterskolernes årsmøde

”Jeg har fået inspiration til arbejdet med trivsel”

Sofie Ravn Habekost

  • 28 år
  • Lærer på Vandel Efterskole 
  • Deltager i sit første årsmøde og er ny efterskolelærer siden sommeren 2021
Foto: Lars Krabbe

Hvad har du fået ud af årsmødet?
”Jeg er helt ny efterskolelærer, så det er altid godt at lære noget nyt, være sammen med så mange mennesker og mærke, man er en del af et kæmpestort fællesskab. Der har været en masse viden at hente, og man er sammen med folk, der vil noget i alle mulige retninger. Deltagerne fra vores efterskole var til en workshop om fredagen om trivselsprojektet Me&We. Dér kiggede vi på hinanden og tænkte: Det skal vi lære noget mere om! Paneldebatten om lørdagen om dannelsesarbejde gennem kunst, kultur og kreativitet satte også nogle tanker i gang i forhold til, hvad vi kan tage med hjem på efterskolen, og hvordan vi kan sætte vores eget aftryk på det.”

Læs også: Her er de vigtigste udsagn fra paneldebatten på Efterskolernes årsmøde 2022

Hvad har gjort størst indtryk på dig i weekenden?
”Kunstneren Jens Galschiøt, som var med i paneldebatten om lørdagen havde en gennemslagskraft og turde sætte tingene på spidsen. Han var en sjov figur og satte tanker i gang: Hvad man bruger sin stemme til? Og skal alle efterskoler bruge deres stemme til at være aktivistiske? Det er der måske nogle, der skal, men jeg er ikke sikker på, at alle skal det. Jeg var ikke udelukkende enig med ham, men han havde noget på hjerte, og det, synes jeg, var fedt. Jeg synes også, at Pernille Rosendahl havde en pointe, da hun under debatten sagde, at aktivisme kan være mange ting, og for hende var det f.eks. også at synge ’Du kom med alt, hvad der var dig’ ekstra højt, til en koncert i en kirke, der ikke vier homoseksuelle.”

Hvad er det vigtigste, du tager med dig hjem?
”Mest af alt det at komme, lære og lytte. Jeg har bl.a. fået inspiration til vores arbejde med trivsel, og så synes jeg, at efterskolernes sociale ansvar og mangfoldighed på efterskolerne var vigtige pointer og noget, vi skal blive ved med at arbejde for at sikre.”

Mogens-vestergaard-forstander-.Hoerby-efterskole

”Det gjorde størst indtryk, at Mogens Jensen ikke blev genvalgt”

Mogens Vestergård Pedersen 

  • 55 år
  • Forstander på Hørby Efterskole
  • Deltager i sit 30. årsmøde
Foto: Lars Krabbe

Hvad har du fået ud af årsmødet?
Jeg har fået meget ud af at komme tilbage til de kollegiale snakke, hyggen, samværet og at kunne udveksle erfaringer fra de seneste to år, hvor vi ikke har kunnet mødes til årsmøde på grund af corona. Det var en god dag i salen lørdag med en nytænkende paneldebat om kunst og kreativitet. Torbens beretning var god og beskrev de udfordringer, vi har på efterskolerne rigtig godt: Hvad er det for nogle elevtyper, vi skal arbejde med? Det sætter tanker i gang, for hvilke handlinger skal i gang nu? Jeg synes, at vi i løbet af de 30 år, hvor jeg har været med til foreningens årsmøder, er blevet mere handlingsorienterede i forhold til de områder, vi har fokus på. For 30 år siden var vi mere et værdifællesskab, hvor samtalen fyldte mest, men i dag er der handlinger i halen på de ting, vi siger, vi gerne vil. Jeg nævnte selv i salen i dag problemet med specialundervisningstilbuddet til almene skoler, som er faldet med en tredjedel siden 2017. Det kræver en handling at holde bestyrelsen fast på, at vi får omfordelt nogle penge, så der kommer flere penge til specialundervisningsområdet. Men jeg synes, at generalforsamlingen skaber grundlaget for, at vi kan handle, og at vi er blevet meget konkrete i de mål, vi sætter på årsmødet.

Læs også: Formandens mundtlige beretning

Hvad har gjort størst indtryk på dig i weekenden?
”At Mogens Jensen ikke blev genvalgt til bestyrelsen. Jeg er meget enig i det, Torben sagde om Mogens efter bestyrelsesvalget: Vi kommer til at mangle en, der har det sociale fokus, som han har haft. Jeg er sikker på, at de to, der er blevet valgt ind i bestyrelsen, er drøndygtige, men nogle gange sker der noget i en afstemningsproces, som man ikke havde set komme.”

Hvad er det vigtigste, du tager med dig hjem?
”Det er gensynet med vores skoleform og en masse skolefolk og hygge, snakke, grin og en masse vin. Vi har alle været igennem to coronaår, hvor vi har været gevaldigt udfordrede, og nu skal vi tilbage på sporet og have fokus på de langsigtede handleplaner.”