Af Anna Rossman Thejsen

For mange forældre med lave indkomster er det en al for dyr post at sende deres barn på efterskole. Det vil Efterskolerne gøre noget ved.

På Efterskolernes generalforsamling den 2. marts vedtog medlemmerne et forslag fra foreningens bestyrelse om at arbejde for en ny national stipendieordning. Ved en afstemning blev forslaget vedtaget med 95,5 procent af stemmerne.

”Vi vil gerne som skoleform tage et større socialt ansvar. Det er afgørende, at efterskolerne er mangfoldige. Det er idealet, at efterskolen både socialt og kulturelt skal afspejle det omgivende samfund. Målet er at være hele Danmarks efterskole,” sagde medlem af bestyrelsen Tine Engell Kjøller, da hun motiverede bestyrelsens forslag på generalforsamlingen på Nyborg Strand.

En ny national stipendieordning er bestyrelsens bud på, at flere unge kan komme på efterskole. Ordningen skal være et supplement til de elevstøtteordninger, der allerede findes.

Efterskolernes bestyrelse har forud for fremlæggelsen af forslaget på generalforsamlingen været ude i alle syv efterskoleregioner for at diskutere forslaget med medlemmerne. Tine Engell Kjøller lovede, at bestyrelsen vil inddrage medlemmerne i arbejdet med at virkeliggøre stipendieordningen.

”Tak for jeres konstruktive tilgang og gode forslag til at forbedre forslaget. Alt bliver taget med i det videre arbejde med at udvikle en stipendieordning,” sagde Tine Engell Kjøller.


Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen
”Foreningen beder generalforsamlingen om mandat til at arbejde for, at der oprettes en national stipendieordning med en målsætning om 1.200 stipendier årligt. Stipendieordningen skal målrettes familier med lav indkomst.”

Forudsætninger:

  • Stipendieordningen bør tage hensyn til skolernes normale optagelsespraksis og være administrativ enkel
  • Stipendieordningen skal så vidt muligt finansieres af nye offentlige eller private midler
  • Stipendieordningen skal tilskynde nye elevgrupper, der ellers ikke ville komme på efterskole, til at tage på efterskole.

Læs hele forslaget ’Mandat til at arbejde for en ny stipendieordning’ på s. 51 i årsmødehæftet.