Af Anna Rossman Thejsen

Efterskolernes medlemmer skal i fremtiden være mere involverede i udviklingen af Efterskolesangbogen, end det var tilfældet med den første udgivelse i 2023.

Det kommer bl.a. til at ske ved, at bestyrelsen fremover skal sikre, at medlemmerne bliver inviteret med til møder, hvor de inddrages i processen om tilblivelsen af den nye sangbog.

Det er resultatet af, at en gruppe på otte efterskoler på Efterskolernes generalforsamling stillede ’Forslag om nye rammer for Efterskolesangbogens mangfoldighed og Efterskolesangbogens rammer.’ Forslagsstillerne er utilfredse med, at den første udgave af Efterskolesangbogen, som blev udgivet i Efterskoleforeningens regi i 2023, ikke har været til større debat i medlemskredsen.

Vil sikre bredere ejerskab
Forstander fra Eriksminde Efterskole, Lynge Korsgaard, motiverede på vegne af forslagsstillerne forslaget for medlemmerne i den store sal på Nyborg Strand.

”Vi var en del, der blev overraskede over nyheden om udgivelsen af Efterskolesangbogen og også over, at det ikke var blevet berørt mere på generalforsamlingen sidste år. Det er vores oplevelse, at bestyrelsens lovede samtale om sangbogen er udeblevet. Vi vil med vores forslag gerne bidrage til et bredere ejerskab,” sagde Lynge Korsgaard, som også kaldte det god foreningsskik at fremlægge sådan en beslutning for generalforsamlingen.”

I forslaget fra de otte skoler, blev der lagt op til, at ”Efterskoleforeningens bestyrelse fremover skal udarbejde et forslag til kommissorium for udgivelse af fremtidige udgaver af Efterskolesangbogen. Forslaget til kommissorium forelægges på generalforsamlingen 2025.”

Det endte dog med, at det i stedet for det oprindelige forslag var et ændringsforslag fra bestyrelsen, der blev stemt igennem af forsamlingen på Nyborg Strand. Ændringsforslaget blev vedtaget med 68,46 procent for og 31,54 procent imod.

Medlem af bestyrelsen, Peter Munk Povlsen, motiverede ændringsforslaget fra bestyrelsen. Her kvitterede han for de otte skolers ønske om større medlemsinddragelse.

”Stor tak for at sætte fokus på udviklingen af fremtidens efterskolesangbog. Vi deler i bestyrelsen jeres ønske om, at medlemmerne skal inddrages i den udvikling, og vi byder bestemt samtalen om fremtidens fællessang på efterskoler velkommen,” sagde han.

Bestyrelsen lover større inddragelse
Han fremhævede, at bestyrelsen støtter ønsket om større medlemsinddragelse og forslaget om udarbejdelse af et kommissorium for fremtidens efterskolesangbog. Han understregede dog samtidig, at bestyrelsen ikke mener, at det skal vedtages på generalforsamlingen.

”Det kommissorium skal ikke vedtages på generalforsamlingen, det må være bestyrelsens opgave. Derfor har vi stillet et ændringsforslag, som pålægger foreningen at sikre gennemsigtighed i processen for den kommende efterskolesangbog og at udarbejde et kommissorium, der vil blive lagt frem til drøftelse på et eller flere medlemsmøder,” sagde han.

Der var ikke stor debatlyst om forslaget og ændringsforslaget om nye rammer for Efterskolesangbogen, men der blev fremsat kritik af, at det for flere var uklart, hvad de egentlig stemte om, og hvad bestyrelsen med det vedtagne ændringsforslag giver medlemmerne lovning på.

Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, lovede efter afstemningen, at han og bestyrelsen tager den kritik alvorligt, og at de vil tage medlemmernes ønsker om større inddragelse alvorligt.

”Vi vil vi gerne gå i dialog med forslagsstillerne, og ansvaret for os i bestyrelsen er at inddrage indholdet i begge forslag og gå i dialog med medlemmerne, når vi arbejder videre med det her,” sagde han.