Af Anna Rossman Thejsen

På Efterskolernes generalforsamling lørdag den 2. marts på Nyborg Strand var der valg til bestyrelsen.

Der var kampvalg om tre pladser. To af pladserne gik til to nye medlemmer, mens der var genvalg til et medlem. Følgende valgt ind i bestyrelsen for en treårig periode:

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen for en treårig periode:

  • Christian Hougaard-Jakobsen, forstander, Midtsjællands Efterskole, er nyt medlem
  • Esben Jensen, bestyrelsesmedlem, BGI akademiet, opnåede genvalg
  • Henrik Ottosen, bestyrelsesformand, Efterskolen for Scenekunst, er nyt medlem

Derudover består bestyrelsen af følgende medlemmer:

  • Torben Vind Rasmussen, formand
  • Mette Ibsen, sekretær, Den Danske Design- og Håndværksefterskole
  • Peter Munk Povlsen, forstander, Tommerup Efterskole
  • Pia Nørmølle Andreasen, lærer, Sportsefterskolen Aabybro
  • Stine Bossen Davidsen, viceforstander, Vesterdal Efterskole
  • Troels Aamand Sørensen, forstander, Bjergsnæs Efterskole

Lærer på Eisbjerghus Internationale Efterskole Peter Alkjærsig, lærer på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole Sanne Krause og forstander på Lystruphave Efterskole Niels Martin Sørensen stillede også op til bestyrelsesvalget. De blev henholdsvis 1., 2. og 3. suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

"Jeg glæder mig til samarbejdet med den nye bestyrelse om de mange vigtige arbejdsopgaver, vi har på dagsordenen."

– Torben Vind Rasmussen, Efterskolernes formand

Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, glæder sig over, at det er en bestyrelse, der er bredt sammensat af bestyrelsesmedlemmer, forstandere og medarbejdere på landets efterskoler.

"Jeg glæder mig til samarbejdet med den nye bestyrelse om de mange vigtige arbejdsopgaver, vi har på dagsordenen. Vi arbejder bl.a. målrettet for at give flere unge fra familier med lave indkomster økonomisk mulighed for at komme på efterskole, ligesom foreningen netop har igangsat en større udvikling af indholdet i 10. klasse," siger han.