Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Hvis man tror, at man ved at læse referatet fra generalforsamlingen, får et samlet billede af indholdet på årsmødet i Efterskoleforeningen, så tager man rigtig meget fejl.

Generalforsamlingen er – og skal være – den formelle del af et årsmøde. Men summen af samtaler på tværs mellem 1.400 efterskolefolk fra 170 efterskoler i tre dage kan ikke rummes i hverken et referat eller en enkelt deltagers fortællinger.

Jeg selv tog hjem fra Nyborg i går – glad og fuldstændig fyldt op af samtaler, bemærkninger og refleksioner, og jeg skal bruge de kommende dage til at lade sanser og indtryk bundfælde sig.

Helt overordnet synes jeg, at der er et kæmpestort VI i vores skoleform. Vi lytter til hinanden, vi samarbejder, og vi har en fælles retning. Og ikke mindst er der en fælles vilje og energi til at løfte unge videre ud i livet gennem et år med livsoplysning, livsmod og verdensvendte fællesskaber.

En kollega sagde 'tak for i år' i går eftermiddags, da vi forlod Nyborg, og sådan er det for os i foreningen. Nu starter et nyt foreningsår, hvor vi med udgangspunkt i de formelle og uformelle samtaler på årsmødet, fortsætter arbejdet med at styrke det fælles vi, der kendetegner en stærk og robust skoleform.

Dette nyhedsbrev er naturligvis præget af billeder og indtryk fra årsmødet i Nyborg. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der var med. Og til alle jer efterskolefolk, der ikke var med, men som også dagligt bidrager til vores skoleform. På gensyn på efterskolerne over hele landet.