Af Louise Wethke Buch

’Videre med 10.’ er et nyt udviklingsprojekt fra Efterskoleforeningen, som i skoleåret 2021/22 giver mulighed for, at fem efterskoler kan få tildelt konsulenttimer til at udvikle deres 10. klasse i den retning, skolen ønsker.

Projektet skal være med til at give skolerne et fornyet blik på faglighed og mulighed for at skabe en prøvefri 10. klasse eller en 10. klasse med alternative prøver. Reglerne for optagelse på ungdomsuddannelser blev i 2019 ændret, så afgangseksamen fra 9. klasse er adgangsgivende til ungdomsuddannelserne. Det har skabt et spillerum for efterskolerne til at udvikle en 10. klasse, hvor der ikke tages hensyn til prøvekrav.

At gå fra at være en prøveforberedende 10. klasse til en årgang uden prøver eller med alternative prøver, gør, at skolerne nu i højere grad er på ukendt grund, mener formand for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen.

”Projektet skal være en fødselshjælp, så vi sikrer, at skolerne får inspiration og hjælp til at skabe en forandringskultur. Vi lægger os ikke fast på, hvordan rejsen skal se ud, men vi lægger os fast på at skabe en forandringskultur, hvor vi også om fem år kan se os selv og hinanden i øjnene og sige, at vi har taget nogle gode skridt i retningen af at udvikle en årgang på et fagligt grundlag,” siger Torben Vind Rasmussen.

Projektet strækker sig fra sommeren 2021 til efteråret 2022, hvor fem skoler får mulighed for at udvikle hver deres idé med 10. klasse. Skolerne kommer selv med idéen og det faglige indhold, mens en konsulent hjælper med at understøtte processen. De fem udviklingsprojekter bliver delt på sociale medier, og andre efterskoler kan deltage i webinarer undervejs.

”Vi vil gerne sikre, at skolerne både stimuleres af hinanden og inspirerer hinanden, så andre skoler kan bruge de guldkorn, der opstår undervejs, enten parallelt med projektet eller på et senere tidspunkt,” siger Torben Vind Rasmussen.

Skal jeres skole være med i ’Videre med 10.’?

  • Hver skole skal forvente at sætte 170 timer af til projektet i alt, hvor minimum en fra ledelsen og to lærere skal deltage i projektet
  • Der er afsat 70 konsulenttimer til individuel sparring til hver skole med konsulent Kamille Thoregaard. Hun ejer og driver virksomheden Tandem, hvor hun arbejder med organisationsudvikling og hverdagsimplementering i både offentlige og private organisationer
  • Der bliver afholdt fem webinarer for alle efterskoler, hvor de fem skoler, der er med i projektet, deltager og deler erfaringer
  • Send en ansøgning senest 24. maj, hvor I beskriver skolens idé til et 10. klasses forløb. Læs mere om projektet, og tilmeld jeres skole her