Forældrekompensationen er forlænget til 10. maj. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man i række notater kan læse, hvordan de forskellige elementer i hjælpepakken konkret skal udmøntes.

I denne artikel gennemgår Efterskoleforeningens konsulenterer hovedelementerne i forældrekompensationen.