Af Anna Rossman Thejsen

Familier med en husstandsindkomst på op til 275.000 kr. kan søge et stipendie på 20.000 kr. fra En Håndsrækning til hjælp til dækning af egenbetalingen for deres barns efterskoleophold i skoleåret 2022/23. Ordningen administreres af Efterskolerne for Egmont Fonden.

I år slår antallet af ansøgninger rekord. Hele 368 familier havde ved ansøgningsfristen 7. april søgt om at få tildelt et af de i alt 92 stipendier.

Ifølge Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, vidner det store ansøgningstal om et stort behov for støtte til udsatte unge.

"Når 368 familier søger denne ekstra håndsrækning, viser det med al tydelighed, at der er hårdt brug for ekstra midler til de mest økonomisk trængte familier. Det viser måske også, at vi har et samfund, som er ved at knække midt over i forhold til økonomi," siger han.

Brug for flere midler
Torben Vind Rasmussen understreger, at Efterskolernes mål er, at et efterskoleår skal være for alle de unge, der har lyst og behov for det, og ikke kun for dem, der har råd til det.

"Ansøgerantallet viser, at vi ikke er i mål endnu. Håndsrækningen er et nødvendigt redskab, der er kommet for at blive i en eller anden form, og i Efterskolernes bestyrelse må vi arbejde hårdt for at finde midler til denne gruppe af familier," siger han.

Efterskolerne kan dog ikke løfte opgaven alene, understreger Torben Vind Rasmussen. Han håber på, at flere organisationer fremover vil være med til at sikre, at også unge fra økonomisk trænge familier kommer på efterskole.

"Det er meget generøst, at Egmont Fonden fortsat gør det muligt at tilgodese 92 familier, og vi håber, at både private og offentlige organisationer kan være med til at øge rammen, så flere i fremtiden får glæde af en håndsrækning," siger han.


Bagom En Håndsrækning

Familier bosiddende i Danmark med en årlig husstandsindkomst under 275.000 kr. kunne frem til 7. april søge om 20.000 kr. i tilskud til egenbetalingen til et efterskoleophold i skoleåret 2022/23. Husstandsindkomsten fra 2020 er grundlaget for beregningen.

Det er et krav, at der kan dokumenteres særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt hos den unge. Dokumentationen kan f.eks. være en udtalelse fra en lærer, familievejleder eller lignende. Dokumentationen skal vedhæftes ansøgningen.

Stipendiet udbetales til efterskolen i to årlige rater til nedsættelse af egenbetalingen på efterskoleopholdet.

Stipendieordningen ’En Håndsrækning’ har eksisteret siden 2017, finansieres af Egmont Fonden og administreres af Efterskolerne.