Af Anna Rossman Thejsen

Det var med favnen fuld af æbler, at Sinne en oktoberdag i 1960 trådte ind på Rydhave Slots Efterskoles gårdsplads. Sammen med skolens fire andre køkkenpiger og forstanderinden Herdis Wemmelund havde hun været ude at samle ind til æblemarmelade til det nye drengehold, der den dag skulle begynde deres skoleophold. Selvom det er godt 60 år siden, husker Sinne tydeligt dagen.

"Mens vi står der, siger Herdis til mig: 'Der kommer vores nye pedel, Poul Erik, han kan godt være lidt genert, så kan du ikke lige peppe ham lidt op, Sinne?'"

"Og det gjorde du så," siger Poul Erik og slår en høj latter op.

Kærester blev de dog ikke lige med det samme. Små smil og blikke var der dog mange af de næste par måneder indimellem køkkenpigens og pedellens arbejde på skolen. De fandt også hurtigt ud af, at de havde meget til fælles. De var begge tidligere elever på Rydhave Slots Efterskole, der dengang hed ungdomsskole, og hvor skoleåret var delt op sådan, at der var et drengehold i vinterhalvåret og et pigehold i sommerhalvåret. Så de havde ikke gået der samtidig men dog inden for samme år og fik begge job på skolen kort tid efter. Derudover var de begge, ligesom mange andre af skolens elever og ansatte, aktive i KFUM/KFUK, så der var nok at tale om, når de fik til opgave at skrælle kartofler sammen i køkkenet eller mødte hinanden på gåture i bøgeskoven tæt på.

"Vi var begge meget glade for at have været elever på skolen, og det er et ophold, som vi har nydt godt af resten af livet," siger Poul Erik.

"Ja, ingen af os havde jo lyst til at slippe det, og så var vi jo heldige begge to at få arbejde der bagefter – og at møde hinanden," siger Sinne.

Det var først dog først længe efter, de begge var stoppet med at arbejde på skolen, at de officielt blev et par.

En larmende DKV afslørede parret
"Det var en dyb hemmelighed i lang tid. Dengang var det jo spændende at være kærester. I dag har folk så travlt med at fortælle det hele med det samme," siger Sinne.

Da Poul Erik blev 18 år, købte han sig en bil, en grå og sort tysk DKV med totaktsmotor. Det var ikke så almindeligt, at unge selv havde bil dengang, men det gav parret frihed til at tage på ture sammen. Parret syntes selv, at de skjulte det godt, men en dag lod forstanderen Poul Wemmelund en bemærkning falde, der tydede på, at det ikke var lykkedes helt.

"Pludselig en dag sagde vores forstander Poul: 'Det er da godt, at Poul Erik har fået en bil, som larmer sådan. Så ved man da altid, hvornår Sinne er kommet hjem,'" husker Poul Erik med et grin.

Både han og Sinne husker også præcist den dag, de blev et par.

"4. juli 1961 var første gang, hvor vi brød ud af fællesskabet fra de andre," siger Sinne.

Skolens ansatte var til et gilde sammen i nærheden, og da de skulle hjemad, lod Sinne og Poul Erik som om, de var blevet væk fra de andre.

"På vejen tilbage til skolen smuttede vi om bag et træ, og der blev vi meget længe," husker Sinne.

"Ja, det træ har vi besøgt mange gange siden, både med vores børn og børnebørn og fortalt historien om, at det var der, vi blev kærester. Desværre nåede oldebørnene ikke at se det, for det blev fældet for nogle år siden," siger Poul Erik.

I dag bor parret i Skive, små 25 kilometer fra Rydhave Slots Efterskole, hvor deres veje krydsedes første gang. Så sent som i sommer var de da til jubilæum på skolen – og blev naturligvis fotograferet foran skolens nuværende kærestevæg. Vennerne fra deres ophold som elever på skolen har de også stadig kontakt med. Især mange af de piger, som Sinne gik på hold med. Mindst en gang om året mødes de med dem og deres ægtefæller, og i de mellemliggende måneder skriver de breve og lægger i en vandremappe, som de sender til hinanden og opdaterer dermed hinanden på livet efter efterskolen.

Og som Poul Erik siger, er det liv nu ganske godt.

"Vi er da heldige, at vi kan gå her og nusse og nyde hinanden og livet sammen."

Efterskolekærlighed – privatfoto

Blå bog

  • Poul Jeppesen, 78 år, og Sinne Jeppesen (født Madsen), 77 år, blev gift i 1964, men mødte hinanden små fire år forinden, da de som helt unge i oktober 1960 fik job som hhv. pedel og køkkenpige på Rydhave Slots Efterskole.
  • Kort før, de fik arbejde på Rydhave Slots Efterskole, havde de begge været elever på hver deres årgang.
  • De arbejdede begge på Rydhave Slots Efterskole omkring et år. Derefter arbejdede Sinne i køkkenet på forskellige efterskoler og alderdomshjem, mens Poul Erik var indkaldt som soldat. Parret slog sig ned i Skive, hvor de i 1972 overtog en vognmandsforretning. De har en datter og to sønner, hvoraf ene i dag har overtaget vognmandsforretningen.
  • Udover deres tre børn har de otte børnebørn, syv oldebørn – og et ottende på vej til april.
  • Alle deres børn har gået på efterskole, og det samme gælder alle de børnebørn, der er gamle nok til det. Og det med efterskole bliver i familien: Deres svigersøn er forstander på Lystruphave Efterskole, og et af deres børnebørn er lærer samme sted.
Artikelserie om efterskolekærlighed
Efterskolekærlighed er en artikelserie i Magasinet Efterskolerne. Her sætter vi fokus på de langvarige relationer og bånd, som efterskoler kan skabe. Det kan være den køkkenansatte og pedellen, som mødte hinanden på deres fælles arbejdsplads. Det kan være elever, som blev kærester på efterskolen. Det kan være efterskolevenner, der i en sen alder har mødt hinanden igen og er blevet kærester. Det kan være kendte og ukendte. Kender du det næste par, vi skal skrive om? Så skriv til Anna Rosmann Thejsen på art@efterskolerne.dk