Af Anna Rossman Thejsen

Til nye elevers dag i 1977 sad Minna Højgaard Jensen sammen med to drenge fra sit første efterskoleår på Hardsyssel Efterskole og holdt øje med eleverne for det kommende skoleår, hvor de tre selv skulle være andetårselever. ”Hver gang en ny pige kom ind, sagde de ’hun er lækker’. Jeg syntes bare, at alle drengene så pjevsede og små ud, lige indtil Tage kom ind ad døren. Han var høj, slank og bredskuldret og med dun på overlæben.

’Ham skal jeg bare have fat i’, udbrød jeg,” husker Minna, som i dag hedder Krogsgård til efternavn. Et efternavn, hun har haft lige siden 1. september 1984, hvor hun blev gift med sin efterskolekærlighed Tage Krogsgård.

For hun fik fat i ham, og det endda hurtigere end hun havde forestillet sig. Det viste sig nemlig, at de to drenge fra hendes første år på efterskolen havde gået i folkeskole med Tage Krogsgård, og en af dem, Per Skov Madsen, drønede hurtigt rundt og skrev ’Minna elsker Tage’ med kridt på alle skolens tavler. ”Det var lidt specielt, for jeg var der jo sammen med mine forældre. Men de tog det nu meget pænt,” griner Tage Krogsgård.

Kun få uger efter skolestart på Hardsyssel Efterskole blev 16-årige Minna og 15-årige Tage da også kærester. Det skete på introturen til Silkeborgskovene. Der holdt de i hånd for første gang, og på en lang gåtur sammen skar de deres navne ind i et hjerte på et træ. ”Det var jo ret tidligt på året, og rent kammeratligt fik vi måske lukket os selv lidt ude af det store fællesskab på skolen. Men jeg fortryder ikke et sekund, jeg ville ikke have været Tage foruden,” siger Minna Krogsgård.
Efterskolekærlighed. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Minna og Tage Krogsgård bor i dag i Svendborg. De blev gift i 1984 og har to børn og fire børnebørn sammen. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

En forbindelse for livet
Tage Krogsgård mener også, at det har en betydning, at de blev kærester så tidligt på året. ”Det gav os en særlig forbindelse, som har holdt os sammen,” siger han. Selvom de den første tid sammen på skolen ikke ænsede så meget andet end hinanden, har de dog begge andre rigtig gode minder fra efterskoletiden. Tage Krogsgård og Per Skov Madsen kom til at bo på værelse sammen og blev tætte venner. 

For Minna er det især en dansklærer på efterskolen, som kom til at gøre en forskel for hende. ”Jeg havde ikke haft helt let ved det i folkeskolen, og over for min dansklærer gik jeg til bekendelse om, at jeg var meget dårlig til at læse og skrive. Han tog mig under sine vinger, og uden at de andre opdagede det, fik jeg nogle særlige opgaver, som betød, at jeg rykkede mig meget det år. Jeg fik bl.a. til opgave at læse ’Borte med Blæsten’. Det havde jeg aldrig klaret uden hans hjælp,” siger hun.

Da året på Hardsyssel Efterskole var omme, skulle forholdet mellem Minna og Tage stå sin prøve på distancen. Det første år skiftedes de til at tage toget de 45 kilometer mellem Aulum, hvor han boede, og Skive, hvor hun boede. Allerede i 1980 flyttede de dog sammen i en lille kvistlejlighed i Skive, og 1. september 1984 blev de gift. Sammen har de fået to sønner, som begge har været afsted på efterskole. I dag bor parret i Svendborg,”og vi elsker stadig hinandens selskab,” som Minna Krogsgård siger.

Og Per Skov Madsen fra efterskolen er stadig en god ven af parret og minder dem gerne om, at det var ham og hans tavleskriverier, der har æren for, at de fandt sammen.


Blå bog

  • Minna Krogsgård, 59 år, uddannet teknisk tegner og siden gartner
  • Tage Krogsgård, 59 år, uddannet murer
  • Parret drev i mange år en murermestervirksomhed og senere en franchisekøkken-virksomhed sammen. I dag arbejder Minna som gartner i et gartneri og Tage som projektleder i en entreprenørvirksomhed
  • Blev i 1978 kærester på Hardsyssel Efterskole. Flyttede sammen i Skive i 1980, gif-tede sig i 1984 og blev i 1985 forældre til Johnny og 20 måneder senere Dennis. Par-ret bor i dag i Svendborg og har fire børnebørn fra et til seks år

Artikelserie om efterskolekærlighed
Efterskolekærlighed er en artikelserie i Magasinet Efterskolerne. Her sætter vi fokus på de langvarige relationer og bånd, som efterskoler kan skabe. Det kan være den køkkenansatte og pedellen, som mødte hinanden på deres fælles arbejdsplads. Det kan være elever, som blev kærester på efterskolen. Det kan være efterskolevenner, der i en sen alder har mødt hinanden igen og er blevet kærester. Det kan være kendte og ukendte. Kender du det næste par, vi skal skrive om? Så skriv til Anna Rosmann Thejsen på art@efterskolerne.dk