Antallet af unge, der er startet på én af landets efterskoler, slår igen i år ny rekord. I alt 31.745 unge går i skoleåret 2021/22 på efterskole. Det er det højeste antal nogensinde og en stigning på 1.076 elever eller 3,5 procent.

”Jeg vil gerne byde hver enkelt efterskoleelev velkommen. Det er utroligt positivt, at flere unge bruger et år på at udvikle sig personligt og fagligt i et forpligtende fællesskab,” siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne, og fortsætter:

”To år med corona har vist, hvor meget fællesskab betyder for unge. Efter en hård periode med nedlukninger og hjemmeundervisning har de brug for at genetablere deres faglige og mentale robusthed i et fysisk samspil med andre unge.”

Flere går i 10. klasse
I dette skoleår går 23.334 efterskoleelever i 10. klasse. Det er 1.102 flere end sidste år og udgør 74 procent af det samlede antal elever.

”Tallene viser, at flere unge prioriterer 10. klasse for bl.a. at fordybe sig og ruste sig bedre til en ungdomsuddannelse. Udviklingen af 10. klasse står højt på Efterskolernes dagsorden, og jeg glæder mig over, at det vigtige skoleår fortsat er attraktivt for både unge og samfundet,” siger Torben Vind Rasmussen.

Regionale forskelle
Regionalt er den positive udvikling i elevtallet særligt sket på efterskolerne i Fyn og i Nordjylland. Begge efterskoleregioner med en forøgelse af elevtallet på 5,6 procent i forhold til sidste år. 
Der er i alt 241 efterskoler i Danmark.
Find flere tal i dette notat.
Se også efterskolerne.dk for flere tal og info om efterskoler