Af Louise Wethke Buch

Når efterskoleansatte har søgt råd om alt fra løn til ansættelse eller arbejdstidsregler, er det blandt andre Christian Petersen, der i mere end 14 år har rådgivet og vejledt landets efterskoler. Men fra 1. september 2022 skifter han efterskoleverdenen ud med en stilling i Dansk Psykolog Forening, hvor han skal være konsulent i forhandlingsafdelingen.

”Jeg synes, det er et godt tidspunkt at prøve noget nyt efter 14 år hos Efterskolerne. Jeg glæder mig til nye faglige udfordringer, men jeg siger også farvel til en tryg og velkendt arbejdsplads,” siger han.

”Christians sans for at finde løsninger i komplicerede sager er værdsat i hele medlemskredsen.”

- Bjarne Lundager Jensen, Efterskolernes direktør

Christian Petersens evne til at finde gode løsninger vil blive savnet, understreger Efterskolernes direktør, Bjarne Lundager Jensen.

”Christian har ydet en dedikeret indsats i foreningens rådgivning igennem mere end 14 år. Christians sans for at finde løsninger i komplicerede sager er værdsat i hele medlemskredsen. Vi kommer til at savne både hans dygtighed og venlige facon. Vi ønsker Christian alt muligt held og lykke fremover,” siger han.

Christian Petersen kommer især til at savne kontakten med efterskolernes forstandere, lærere og TAP’ere, som han har haft en tæt kontakt med igennem årene.

”Jeg kommer til at savne efterskoleverdenen, kontakten med medlemmerne og at hjælpe efterskolerne med at lave god skole for eleverne,” siger han.

Christian Petersen stopper hos Efterskolerne med udgangen af august 2022.

Christian-Petersen-cv

Christian Petersen, 51 år 

  • Er uddannet cand.merc.jur fra CBS
  • Har været ansat i Efterskolernes sekretariat siden 2008 som chefkonsulent, hvor han bl.a. har rådgivet skolerne om ansættelsesforhold, efterskoleloven, tilskudsregler og afholdt kurser for sekretærer og ledere
  • Starter nyt job i Dansk Psykolog Forening som konsulent i forhandlingsafdelingen fra september 2022