Af Claus Georg Kjær

Forskningsresultater over en bred kam viser, at menneskets samlede aktivitetsniveau har medført en biodiversitets- og klimakrise på jorden. Dyrearter forsvinder for stedse, og forekomsten af ekstreme vejrsituationer slår nye rekorder hurtigere, end meteorologerne kan nå at bogføre dem. I århundreder har klimaet ellers været ret konstant og det tillod, at mennesket kunne planlægge, hvor det var mest frugtbart at lægge en mark, og hvor byerne lå mest hensigtsmæssigt i forhold til handel og levevilkår. Den herskende verdensforståelse stammer ifølge Morten Ziethen, der bl.a. forsker i bæredygtighed ved Aalborg Universitet, helt tilbage fra antikken, hvor naturen blev tænkt som noget uendeligt stort. Den kunne tåle alt og menneskets handlinger gjorde ingen forskel, men det er en præmis, som færre og færre køber ind på. Det er ikke længere udelukkende miljøbevægelser, der ser naturen som en begrænset ressource, der kræver, at vi overvejer, hvor meget vi forbruger, og hvor meget vi passer på den.

Grøn teknologi kan hjælpe, men en ny forståelse af verden er nødvendig
I dag accepterer mange, at nogle af biodiversitets- og klimakrisens konsekvenser ikke kan vendes, og det mest påtrængende spørgsmål er, hvordan vi håndterer den nye situation.

"Der er grundlæggende to svar på det, vi kalder den antropocæne tidsalder, hvor mennesket er den primære forandringsfaktor på jordens overflade. Det første svar kommer fra dem, der mener, at grøn teknologi kan hjælpe os med at afbøde nogle af konsekvenserne. De siger, vi skal være mere robuste. Lad os lave kloakker, der kan lede mere regnvand væk i sekundet, så en stormflod, som den, vi lige har set, ikke påvirker os så voldsomt. Mange af dem fastholder den verdensforståelse, der har været med til at bringe os i den situation, som vi befinder os i, og de vil gerne have, at vi bliver ved med at leve, som vi gør nu. Det andet svar kommer fra dem, der tænker, at vi bliver nødt til at forstå liv på en anden måde, end vi har gjort indtil nu," forklarer Morten Ziethen.

Det er netop ønsket om at arbejde med nye forståelser af verden, der har fået Morten Ziethen og Michael Paulsen, som er lektor i uddannelsespædagogik ved Syddansk Universitetscenter, til at lave et kursus under overskriften Bæredygtig dannelse og didaktik for efterskolerne.

"Efterskolen er med til at præge børn og unges forståelse af, hvordan verden fungerer, og vi synes, at det er en del af deres opgave at tilbyde nye måder at forstå den på. Derfor ønsker vi med kurset at etablere et refleksivt rum, hvor man som deltager kan arbejde med, hvilke didaktiske løsninger der findes ift. at anvende en bæredygtighedsramme i sin undervisning ude på skolerne. Det bliver en slags kreativ øvebane, hvor vi både kommer rundt om det teoretiske og det praktiske. Vi kommer både til at have oplæg, gruppearbejde og vejledning," forklarer Morten Ziethen.

Læs mere om kurset og meld dig til her.

Morten Ziethen
er lektor i anvendt filosofi på Institut for kultur og læring ved Aalborg Universitet, hvor han også er viceinstitutleder og studieleder for en række uddannelser.

Michael Paulsen er lektor i uddannelsespædagogik på Syddansk Universitet, hvor han også er leder af det tværfaglige Center for Understanding Human Relationships with the Environment (CUHRE).