Af Louise Grønkjær

Efterskoleforeningen har fået bevilliget 1.210.000 kr. fra Europa-Nævnet. 

Pengene går til projekter på efterskolerne i 2021-2023. Fælles for projekterne er, at de sætter fokus på EU og det europæiske fællesskab. Det kan være weibinarer om EU, arrangementer for lærere om undervisning i EU, Skype-arrangementer med EU-parlamentarikere og frirumsdebatter om EU. Arrangementerne vil løbende kunne findes på Efterskoleforeningens side med webinarer

Hvis jeres skole har et ønske om et konkret EU-webinar (udført fra januar-juni 2021), er det også muligt. Send blot ønske om emne, dato og tidspunkt for udførelsen til international konsulent Jakob Clausager Jensen på jcj@efterskolerne.dk inden jul.

Europa-Nævnet er en del af Kulturministeriet og har fokus på at skabe debat og oplysning om EU i Danmark. Efterskoleforeningen har siden 2009 fået bevilliget midler fra Europa-Nævnet.