Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

”Det er lettest at holde et folk i skak, som slet ingen sange har”

Så præcist skriver Benny Holst i sangen ’Julies sprog’, fra 1976. Og så præcist kan værdier i fællessang beskrives. Vi definerer os som folk bl.a. igennem fællessang. Derfor er en del af opdragelsen af et ungt menneske også muligheden for at synge sammen med andre – i vores tilfælde efterskoleelever, der for nogles vedkommende møder fællessang for første gang.

Opgaven med at opdrage til fællessang er vi med til at skubbe til med overtagelsen af Efterskolesangbogen fra KFUM og KFUK. Nu er sangbogen udkommet, og vi er stolte af den. Gul og i et format, der er oplagt at give til eleverne. Med mulighed for at skrive hilsner og med citater fra nogle af de musikere, der har skrevet sange. En sangbog, der møder de unge der, hvor de er, og med sange, der betyder noget for deres generation.

På Sejergaardens Musikefterskole bliver eleverne ifølge forstander Mette Holmbjerg f.eks. meget inspirerede af, at de kender mange af sangene i Efterskolesangbogen fra deres egne playlister. Læs mere her.

Ambitionen er at styrke sangtraditionen blandt unge og sprede glæden ved fællessang. I dette nyhedsbrev videregiver vi nogle af de erfaringer og indtryk, den nye sangbog allerede har givet.

Der er 178 sange at synge. 60 nye sange i forhold til den seneste udgave, og 17 af dem udgives for første gang i en sangbog. Jeg vil opfordre jer til at kigge i den, synge fra den, prøve den af sammen med eleverne og overveje, om det skal være jeres bud på skolens sangbog i fremtiden.