Af Niels Ulrik Sørensen

'Outsiders within'. Det lyder modsætningsfuldt, jeg ved det. Men tænk på flygtninge, der er kommet gennem nåleøjet og skal starte et liv i et nyt land. Indenfor, men alligevel ikke helt. Eller tænk på familiens sorte får, som er en del af familien, men ikke er inviteret med til familiefesten. ’Outsiders within’ handler om at være en del af noget, indenfor, men alligevel være udenfor. Tænk videre med begrebet. Tænk det ind i jeres egen verden. 

For nogle år siden var jeg med til at gennemføre en undersøgelse, hvor vi interviewede efterskoleelever om det at gå på efterskole. Et tema, der gik igen, var den fællesskabsånd, der hersker på efterskolen. De fleste elever gav udtryk for, at efterskolen kan noget særligt med fællesskaber. Her bliver hierarkierne vendt på hovedet. Det handler ikke om at være den smarteste eller sejeste. Eller jo, det gør det, men på efterskolen er man smart og sej, hvis man er social og inkluderende. Det var en udbredt opfattelse blandt eleverne, at ingen behøver at være udenfor på efterskolen: Man sover sammen, står op sammen, går i skole sammen, spiser sammen, spiller musik sammen osv. Hvordan kan man overhovedet være udenfor?

"På efterskolerne er alle i princippet velkomne i fællesskaberne, og man vælger derfor selv sit udenforskab"

- Niels Ulrik Sørensen

Lur mig, om der alligevel ikke er nogen, som føler sig udenfor. Lur mig, om der ikke er sociale koder, man skal knække for at kunne være med. Og som ikke alle kan knække. Lur mig, om der ikke er nogen, som sniger sig alene rundt langs panelerne. Inden for efterskolens mure, men udenfor. At det kan være tilfældet, var de efterskoleelever, vi interviewede, da heller ikke helt afvisende overfor. Men ofte lød forklaringen, at de, der befinder sig udenfor fællesskaberne, ikke selv ønsker at være med. På efterskolerne er alle i princippet velkomne i fællesskaberne, og man vælger derfor selv sit udenforskab.

Som verden ser ud i dag, har vi brug for at tale fællesskaber op. Men vi skal være opmærksomme på, om vi gør fortællingen om det fejende flotte efterskolefællesskab så entydig, at vi næsten ikke kan få øje på dem, der ikke er med i fællesskaberne, og når vi rent faktisk ser dem, kommer til at gøre dem selv ansvarlige for deres udenforskab. Også efterskoler har ’outsiders within’. Lad os høre deres perspektiver. Jeg tror, de kan hjælpe efterskoler til at gøre gode fællesskaber endnu bedre. 

Niels Ulrik Sørensen

  • Lektor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning (CEFU), Aalborg Universitet.
  • Forsker i nutidens ungdomsliv og beskæftiger sig bl.a. med ungdomskultur og fællesskaber, unges overgange til voksenlivet samt trivsel og mistrivsel blandt unge.

Stof til eftertanke

  • Denne klumme er oprindeligt blevet bragt i Magasinet Efterskolerne.
  • I hvert nummer af magasinet giver vi ordet til en ny klummeskribent.
  • Klummeskribenterne repræsenterer mange forskellige fagligheder, men har alle det til fælles, at de med skarp og kærlig pen deler ud af deres viden om unge.

  • Klummen er debatindlæg og er udtryk for skribentens holdning.
  • Ønsker du at blande dig i debatten? Så skriv til digital redaktør Louise Grønkjær på lgr@efterskolerne.dk.