Af Louise Grønkjær

Seks efterskoler slår i løbet af foråret dørene op og inviterer ligesom en række høj- og friskoler til fællessang, fællesspisning og gode samtaler.

Syng, spis og snak er de frie skolers fællessangsprojekt. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 5 millioner kroner. Over en periode på tre år inviterer skolerne deres lokalsamfund indenfor over 500 gange.

”De frie skoler har en unik mulighed for at sætte et stærkt fokus på Danmarks lokalsamfund og invitere indenfor i fællesskaber, hvor fællessangen er et vigtigt omdrejningspunkt. Som et af de eneste lande i verden synger vi i Danmark om både vores kultur og tradition, mens vi reflekterer over fremtiden. Den oplevelse vil vi gerne stille endnu bredere til rådighed,” udtaler Rasmus Skov Borring, projektleder på Syng, Spis og Snak.

Få mere viden om Syng, spis og snak-arrangementerne i videoen herunder:

30 værtsskoler

Der er 30 værtskoler med i projektet fordelt på højskoler, efterskoler og friskoler. Seks af værtsskolerne er efterskoler:

  • Musikefterskolen i Humble
  • Tommerup Efterskole
  • Baunehøj Efterskole (er ikke en af dem fem udvalgte efterskoler, der får økonomisk støtte til arrangementerne, men søger Nordea-fondens lokalpulje om støtte)
  • Efterskolen Smededal
  • Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
  • Brejninggaard Efterskole


Få overblik over alle arrangementerne her.

I løbet af projektperioden optages løbende flere skoler. Er jeres skole ikke allerede med, kan I søge Nordea-fondens lokalpulje her.

Projektledelsen på Syng, Spis og Snak assisterer gerne med kommunikation af arrangementerne. Rasmus Skov Borring kan kontaktes på rsb@ffd.dk.