Af Louise Grønkjær

17,2 procent. Så stor en andel af de ca. 300 grønlandske unge, der hvert år tager på efterskole i Danmark, afbryder efterskoleopholdet før tid.

Men hvad skyldes det? Det ser rapporten 'Årsager til grønlandske elevers frafald' nærmere på. Rapporten er udarbejdet af Foreningen Grønlandske Børn for Uddannelsesstyrelsen i Grønland - vi giver dig her overblik over nogle af de væsentligste konklusioner i den. 

4 populære årsager til frafald

De fire mest udbredte grunde til, at grønlandske elever dropper ud, er:

  1. Bortvisning
  2. Mistrivsel
  3. Psykiske problemer
  4. Hjemve

Tallet for bortvisninger, især for pigerne, var særligt højt sidste år og har været stigende de sidste tre år. Elever, der bliver bortvist, kommer primært fra de større grønlandske byer.

Der er en stor overvægt af piger, der har psykiske problemer som primær årsag til, at de er stoppet på efterskolen før tid.

Sproglige udfordringer spænder ben for få

Der er ifølge rapporten meget få grønlandske unge, der stopper før tid på efterskolen, på grund af sproglige udfordringer. De få, der er stoppet af den grund, kommer typisk fra mindre bygder. 

Unge fra bygderne har ikke større sandsynlighed for at droppe ud

Generelt er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at unge fra bygderne har større sandsynlighed for at droppe ud end dem fra Nuuk og andre større byer - tværtimod.

I 2018/19 kan man især se en markant stigning i antallet af piger fra Nuuk, som afbryder deres efterskoleophold. 

Des færre grønlandske elever, der er på efterskolen, jo større frafald

Det har tilsyneladende stor betydning for de grønlandske efterskoleelever, at de har andre grønlandske unge at støtte sig til, når de er langt væk hjemmefra. 

Ca. en tredjedel af alle grønlandske elever på efterskole i Danmark starter på en efterskole alene eller sammen med højst én anden elev fra Grønland. Hos denne gruppe unge ses den højeste frafaldsprocent: I skoleåret 2018/19 droppede 21,5 procent af de grønlandske elever, der gik på efterskoler med én til to grønlandske elever, ud.

Samme år var frafaldsprocenten for grønlandske elever på skoler med tre eller flere grønlandske elever 15,4 procent. På de skoler, som har den højeste koncentration af grønlandske efterskoleelever, er frafaldsprocenten helt nede på 7 procent.

Flest piger falder fra

Der er generelt højere risiko for, at  pigerne afbryder deres efterskoleophold før tid. Faktisk er der ifølge rapporten op mod dobbelt så stor sandsynlighed for, at pigerne falder fra end drengene. I skoleåret 2018/19 var der således 16 drenge, der droppede ud, mens 34 piger gjorde. 

Alder er ikke afgørende

Man kunne måske tro, at der er større sandsynlighed for, at yngre elever dropper ud, når de er langt hjemmefra. Men det er der ifølge rapporten ikke noget, der tyder på. Frafaldsprocenten på tværs af de tre undersøgte skoleår fordeler sig nemlig således:

  • 14-årige: 15,4 procent dropper ud
  • 15-årige: 13,9 procent dropper ud
  • 16-årige: 18,7 procent dropper ud
  • 17-årige: 13,8 procent dropper ud
34
Så mange grønlandske piger afbrød deres efterskoleophold før tid i skoleåret 2018/19. Samme år var det tilfældet for 16 grønlandske drenge