Af Louise Wethke Buch

Sundeved Efterskole har siden 2017 været med i IBO – efterskolernes verdensmålsbrobygning, som erstatter OSO, erhvervspraktik og brobygning med ét samlet projekt, der tager udgangspunkt i et af FN’s verdensmål. Lærer og vejleder på Sundeved Efterskole Rasmus Sort Knudsen oplever, at IBO giver eleverne en helt anden viden og indsigt end den traditionelle brobygning gør.

”Når der er krav om, at vi skal lave brobygning for eleverne i 10. klasse, kan det lige så godt være så meningsfuldt som overhovedet muligt. De fleste elever har været i almindelig brobygning i 8. og 9. klasse. IBO er meningsfuld brobygning, fordi vi som efterskole bliver klogere på erhvervsskoleområdet, mens eleverne får en bredere viden om, hvad de vælger til og fra, når de skal vælge uddannelse,” siger han.

Læs også: Elev om IBO-forløb: ”Det var ligesom at være med i ’Løvens Hule’”

IBO har til og med dette skoleår været et fondsstøttet projekt, som 38 efterskoler og 41 erhvervsskoler har været med i. Næste skoleår fortsætter IBO som abonnementsordning, som alle efterskoler kan tilmelde sig senest 1. april 2022.

IBO står for Innovations Brobygnings Opgave, som er en selvvalgt opgave, hvor eleverne kommer til at arbejde innovativt, bæredygtigt og praktisk på én gang. Eleverne kontakter selv en virksomhed i lokalområdet, som de vil samarbejde med. Med udgangspunkt i et selvvalgt verdensmål, skal eleverne undersøge virksomheden og udvikle en bæredygtig løsning målrettet virksomheden. På Sundeved Efterskole har eleverne samarbejdet med alt fra politiet, til DGI, lokale landmænd og detailbutikker.

”Der bliver dannet bro mellem efterskolen og virksomhederne i vores lokalområde, men vigtigst af alt prøver eleverne at være i en virksomhed, hvor de faktisk bliver taget virkelig seriøst,” siger Rasmus Sort Knudsen.

Elevernes fordomme punkteres
Når eleverne har været på virksomhedsbesøg, afholder efterskolerne og erhvervsskolerne i lokalområdet ’matchdag’. Lærere fra forskellige erhvervsuddannelser kommer ud på efterskolen, hvor eleverne præsenterer deres idéer og får sparring på deres projekt. Efterfølgende kommer eleverne i brobygning på en erhvervsuddannelse. Der er ligesom ved OSO afsat timer til at arbejde videre med elevernes projekter på skolen, som de til sidst skal fremlægge for både efterskolelærere og den virksomhed, de har udviklet projektet til.

”Jeg er ikke i tvivl om, at eleverne efter IBO faktisk ved, hvad en erhvervsuddannelse er.”

- Rasmus Sort Knudsen, lærer og vejleder på Sundeved Efterskole

Sundved Efterskole har hvert år mange elever, der søger gymnasiale uddannelser. Selvom det er få elever, er der nogle stykker, der ender med at søge en EUD eller EUX, efter de har været igennem IBO-forløbet. Ifølge lærer Rasmus Sort Knudsen handler det ikke om at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. Det handler om, at eleverne skal have en større indsigt i de forskellige muligheder, der findes, så de kan træffe et oplyst valg.

”Jeg er ikke i tvivl om, at eleverne efter IBO faktisk ved, hvad en erhvervsuddannelse er. Man kan tydeligt se, at der er nogle fordomme, der bliver punkteret, når de kommer ud på erhvervsuddannelserne og møder både lærere og elever med så stor faglighed,” siger han.

Forbereder eleverne på ’voksenlivet’
Til slut i IBO-forløbet skal eleverne fremlægge deres projekt for virksomheden og lærerne på efterskolen. Rasmus Sort Knudsen husker et eksempel fra en fremlæggelse, som især gjorde indtryk på ham. En gruppe elever havde samarbejdet med det lokale jobcenter og havde udviklet en idé til en CSR-mærkning, som skulle få flere unge aktiveret efter endt uddannelse. Ramus Sort Knudsen havde selv svært ved at se, at idéen kunne bruges i virkeligheden, men repræsentanterne fra jobcenteret var ’ellevilde’.

”Elevernes projekter kan virkelig give mening for virksomhederne. Jeg håber, at det er med til at lære eleverne, at når de forbereder sig og gør en indsats, vil virksomhederne gerne samarbejde med dem – også på længere sigt i ’voksenlivet’,” siger han.

Til spørgsmålet, om IBO ikke er mere resursekrævende for efterskolen end OSO og traditionel brobygning, svarer Rasmus Sort Knudsen: ”Absolut!”. Men det giver mening for både eleverne og efterskolen, og derfor fortsætter Sundeved Efterskole med IBO.

”Det tager mere tid. Men for os er det så meningsfuldt både for eleverne, men også for os som skole, fordi vi har et projektorienteret forløb og får skabt kontakt til virksomhederne omkring os,” siger han.

Bliv en del af IBO – efterskolernes verdensmålsbrobygning

Efterskolerne får: 

 • IBO basiskursus for IBO-lærere
 • forberedelseskursus for IBO-planlæggere
 • IBO-håndbøger og adgang til materialer og arbejdsark
 • adgang til IBOs hjemmeside, som erstatter brobygning.net eller Unoit.dk
 • et årligt IBO-kursus og videndelingsmøde for efterskoler
 • konsulentkoordinering for samarbejde med erhvervsskoler og organisering generelt

Bliv klogere på IBO

 • På et online orienteringsmøde tirsdag 15. marts kl. 13.00 –14.00, kan skolerne få mere at vide om vilkår for deltagelse. Tilmeld jer senest 1. marts her
 • Lær mere om, hvordan IBO styrker elevernes personlige og faglige kompetencer til ’IBO-expo’ tirsdag 29. marts, hvor efterskoleelever bl.a. dyster i IBO Award. Tilmeld jer senest 1. marts her

Tilmelding og betaling

 • Det årlige abonnement er 10.000 kr. 
 • Tilmeld IBO for skoleåret 2022/23 senest 1. april 2022 her
 • Læs mere om IBO-modellen her, eller kontakt IBO-konsulent Karin Skjøth på ksk@efterskolerne.dk eller tlf. 33 17 97 52