Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Den nye justering af folkeskolen og den varslede ændring af hele ungdomsuddannelsessystemet fylder meget for mange skolefolk i 2024. Også for mig.

Og når børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye så oveni købet melder ud, at den kommende reform af ungdomsuddannelserne kommer til at berøre alle, herunder 10. klasse, spidser jeg ekstra ører.

Fra foreningens side kender vi ikke udspillet endnu. Jeg håber, jeg snart får en opringning.

Det er fortsat foreningens hovedbudskab, at 10. klasse skal udvikles og ikke afvikles. Det vil vi kæmpe for! Unge har behov for 10. klasse. Ligegyldigt hvor de går i 10. klasse.

Hvordan reformen end kommer til at se ud, vil vi også værne om vores frihed. Vi har friheden til at drive skole på parallelt med folkeskolen. Og vi har friheden til mere end det. For vi er mere end skole, og den merværdi skal vi både være stolte af og udvikle. Vi er meget mere end 8., 9. og 10. klasse, og det skal vi blive endnu bedre til at fortælle vores omverden.

Jeg er personligt rigtig stolt af det frivillighedsprojekt, I kan læse mere om i dette nyhedsbrev. Ansøgningsprocessen om at være med i projektet starter nu. Læs mere her. Selvom det er meget få skoler, der kan være med i selve projektet, håber jeg, at rigtig mange af jer vil benytte anledningen til at genbesøge og måske redefinere arbejdet med frivillighed på jeres efterskole.

Når vi sammen med Friskolerne investerer både tid og penge i at styrke frivilligheden blandt unge i Danmark, er det netop et stærkt bevis på, at vi er mere end skole, og at vi tager ansvar for mere end skolen.

Hellebjerg Idrætsefterskoles tanker om at deltage i DGI Landsstævne i Vejle 2025 er også ét af de nedslag, der med al tydelighed viser, at efterskole er meget mere end en skole.

Jeg ønsker jer alle en god pinse.