Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

"Du kom med alt det der var dig
Og sprængte hver en spærret vej
Og hvilket forår blev det
Det år, da alt blev stærkt og klart
Og fyldt med tøbrudsfart, og alting råbte lev det"


Jens Rosendal døde lige før nytår. Som jeg skrev i et opslag i forbindelse med dødsfaldet, satte han et kæmpestort aftryk på tusindvis af efterskoleelevers sangglæde. Æret være Jens Rosendals minde.

Jeg vil gerne ønske jer alle godt nytår.

Sidste år nærmest væltede efterskoleformen ind i det helt nye år, da 10. klasse blev angrebet fra flere sider i januar. Det affødte mange drøftelser. Senere – i maj – kom Reformkommissionen med et forslag om at afskaffe 10. klasse. Meget af året er gået med at få skabt konstruktive politiske dialoger i den forbindelse, så vi kunne gå på juleferie med en bevidsthed om, at der er stor respekt for 10. klasse og det arbejde med klassetrinnet, der foregår både på efterskoler, frie grundskoler og i kommunale tilbud.

Vi skal udvikle 10. klasse. Ikke afvikle. I dag har vi sendt invitationer til alle efterskoler med en opfordring om at deltage i foreningens 10. klasseprojekt. Jeg håber, at mange af jer vil overveje at deltage. Læs mere her.

Behov for Efterskolernes Aften?
2024's første fælles begivenhed var Efterskolernes Aften, som efterhånden har eksisteret i mere end 10 år. Vi hører mere kritik af Efterskolernes Aften end tidligere. At aftenen ligger dårligt på året, og at det er svært at få en fornemmelse for skolen i kulde og mørke.

Aftenen var dengang tænkt primært til de unge, der endnu ikke havde besluttet sig for det kommende års skolegang. Men i takt med, at flere skoler holder egne besøgsdage, og at en del skoler allerede er fyldt op i januar, flytter behovet sig naturligt. Det taler vi åbent om i bestyrelsen. I denne uge har vi derfor sendt en evaluering ud, hvor vi lige så åbent spørger jer til behovet for Efterskolernes Aften i fremtiden.

Run på årsmødet
Næste store fælles arrangement er årsmødet i marts. Vi glæder os!

Sidste år ramte vi loftet for, hvor mange vi kunne være i konferencesalen på Nyborg Strand. Det ser ud til at gentage sig i år. Bestyrelsen er ekstremt opmærksomme på udfordringen og klar til også at tage konsekvensen, hvis vi igen i år springer rammerne for deltagelse i selve generalforsamlingen. Selvom det kan være hyggeligt at sidde i et helt andet lokale og følge generalforsamlingen på storskærm, er det uholdbart i længden. Fredagens workshop er nu udsolgt, og nye tilmeldinger vil komme på venteliste.

Tak for alle jeres løbende input. Dem håber jeg, I vil fortsætte med i 2024. Endnu engang godt nytår!