Af Torben Vind Rasmussen

”For langt de fleste har 10. klasse haft en modnende virkning på det videre uddannelsesforløb, hvad enten det har handlet om at blive mere afklaret, at udvikle sig selv eller at modnes fagligt, socialt eller personligt."

Sådan kan man læse i den nye store rapport 'Danske unges uddannelsesforventninger' fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Mens flere den seneste tid har sat spørgsmålstegn ved 10. klasses berettigelse på efterskole, dokumenterer endnu en undersøgelse, at 10. klasse gør en stor forskel for unge. Både for de unge, der vælger folkeskolens 10. klasse og for de knap 25.000 unge, der går på efterskole i 10. klasse i år.

Den nye undersøgelse læner sig dermed op af sidste års undersøgelse, som Moos-Bjerre lavede for Efterskolerne, og som viser, at 10. klasse øger sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Unge, der går i 10. klasse, får et mere kvalificeret grundlag at vælge uddannelse ud fra. De får mere mod på at tage en uddannelse, og de udvikler sig personligt og socialt og føler sig mere udadvendte og selvstændige, når året er omme.

Som den tidligere efterskoleelev, Maja, udtrykker det i den nye undersøgelse fra VIVE:

“(…) i 9. klasse synes jeg ikke, at eksaminerne var særlig sjove, men så på efterskole havde jeg jo et rigtig godt forhold til mine lærere, så det var ikke lige så slemt. Så der gik jeg op og fik nogle ret høje karakterer på efterskole, som gjorde, at jeg tænkte ’okay, det her, det kan jeg godt’, og det var nok derfor, jeg valgte HF. Det havde jeg nok ikke gjort, hvis jeg var taget direkte fra 9. klasse.”

Mange unge som Maja oplever, at 10. klasse giver dem et mere kvalificeret udgangspunkt for at vælge deres videre uddannelsesvej. Det bekræfter mig i, hvor vigtigt vores arbejde på efterskolerne er, og hvor vigtigt det er, at vi bevarer og udvikler 10. klasse – både for unge og for samfundets skyld.

Jeg glæder mig til at drøfte 10. klasse og efterskole generelt med alle jer, der kommer til årsmødet første weekend af marts. Jeg kan allerede nu afsløre, at der et rekordhøjt antal tilmeldinger i år. Der vil vi givetvis komme til at tale om efterskolens muligheder og udviklingspotentiale, bl.a. med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, som deltager lørdag formiddag.

Læs hele undersøgelsen fra VIVE her.

Læs også Moos-Bjerres undersøgelse for Efterskolerne, der viser, at unge, der har taget 10. klasse på efterskole, har større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og mindre sandsynlighed for frafald.

Og Megafons undersøgelse for Efterskolerne blandt 10.000 forældre til efterskoleelever. Den viser, at deres børn har taget både personlige, sociale og faglige kvantespring på efterskolen.