Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Lige før påske sikrede et bredt flertal i Folketinget rammerne for udviklingen af folkeskolen med nøgleord som mere frihed, mere fleksibel udskoling og færre krav.

Jeg glæder mig over, at mængden af prøvefag reduceres fra otte til seks. Jeg havde gerne set endnu færre, for der er alt for meget fokus på eksamen og præstation i de ældste klasser.

Vores erfaringer på efterskolerne viser tydeligt, at det ikke er mængden af prøvefag, der kvalificerer eleverne til videre skolegang – men indholdet i den daglige undervisning.

Jeg glæder mig også over en bedre balance mellem teori og praksis i aftalen. Der kommer bl.a. mere fokus på praktiske fag fra 8. klasse. Jo før praktisk arbejde introduceres og trænes, jo større er interessen for det senere, og derfor havde jeg også gerne set, at fokus på praksisfaglighed startede endnu tidligere. Men vi er på rette vej, og jeg håber, at det større fokus på praktiske fag vil styrke mangfoldigheden i unges valg af uddannelse og job senere i livet.

Andelen af unge i mistrivsel er høj – også på efterskolerne. En ny folkeskoleaftale burde derfor også tydeligt vise, hvordan vi i skolen kan være med til at styrke unges trivsel. Kortere skoledage og færre læreplaner giver den enkelte skole og den enkelte lærer mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser unges trivsel.

Men her skal der mere til. For efterskolerne betyder det manglende fokus på trivsel, at vi fortsat kommer til at samle unge op, der af den ene eller anden grund har lidt personlige, faglige eller sociale nederlag i grundskolen. Det gør vi gerne. Men der burde være ressourcer til, at grundskolen i højere grad kan være med til at styrke det livsmod og den livsduelighed, der er afgørende for alle unges evne til at leve et godt liv, herunder at gennemføre fortsat uddannelse.