Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

"…og solen står med bonden op, slet ikke med de lærde
oplyser bedst fra tå til top, hvem der er mest på færde"

I fredags fyldte Grundtvig 240 år. Det er blevet fejret ved forskellige arrangementer landet over. Og selvom ikke alle efterskoler er grundtvigske, så kan ingen af os komme udenom den værdimæssige arv, som Grundtvig efterlod. Eller sagt med andre ord. Vi havde nok ikke været her som skoleform, hvis ikke Grundtvig og den folkelige vækkelse i 1800-tallet havde sat så afgørende præg på samfundsudviklingen.

I Grundtvigs arv ligger forpligtelsen til at være på færde. I tiden og til tiden. Det hænger godt sammen med foreningens formål om at "skabe gode vilkår for skoleformens udvikling."

Vi har talt meget om skoleformens udvikling de seneste år. For samtidig med, at skolerne oplever stor søgning, er det vigtigt, at vi som skoleform og forening er optaget af, hvor vi er på vej hen.

Derfor ser vi i bestyrelsen meget frem til de regionsmøderne, der starter sidst i september og slutter midt i november. På møderne kommer vi med konkrete forslag til nye spor i skoleformens udvikling. Både spor, der kan udvikle 10. klasse og spor, der styrker muligheden for at komme på efterskole for økonomisk trængte. Forslagene ligger i direkte forlængelse af de gode samtaler, vi havde på sidste års regionsmøder. Nu er vi klar til at være på færde.

Oplægget til regionsmøderne sender vi ud senere i denne uge med tid og sted for de syv regionsmøder. Vi glæder os til at se jer.

Vi glæder os også til konferencen: 'Styrk elevernes praktiske læring' i Remisen i Brande 20. november. På konferencen er der mulighed for at blive klogere på det begreb, alle taler om i denne tid: Praksisfaglighed. Hvordan efterskoler med praksisfaglighed i hverdagen kan fremme både læring, trivsel og dannelse. Se mere i programmet her.