Af Anna Rossman Thejsen 

Et nyt metal- og teknologihus på 950 kvadratmeter med metalværksted, teknologiafdeling og klasseværelse til skolens Skills-klasse er netop nu ved at skyde op på Fjordvang Efterskoles grund i Velling.

Jacob Gravlund Jørgensen er forstander på Fjordvang Efterskole og en af idémændene bag projektet. Han fortæller, at det nye hus er tænkt som et teknologisk og innovativt eksperimentarium og som en håndsrækning til alle de unge, der søger en efterskole, som tager håndværksfagene seriøst.

Fjordvang Efterskole har de seneste fire år oplevet en øget søgning til skolen, og mange af skolens elever fortsætter på en erhvervsuddannelse efter efterskolen.

”Vi sender 40 procent af vores elever videre på en erhvervsskole, og hvis vi skal fastholde dem, skal de have optimale muligheder for at lære, og det får de nu,” siger Jacob Gravlund Jørgensen.

Når byggeriet efter forventning står klar til november, kan skolens elever indtage et moderne metalværksted og en teknologiafdeling.

Bygningen bliver i to etager, hvor metalværkstedet fylder det meste af underetagen med store vinduer ud mod vejen, så de forbipasserende på Vellingvej kan få et glimt af svejseflammer og gnister fra de otte nye svejsekabiner. Et klasseværelse til Skills-klassen og et teknologiværksted med mulighed for at eksperimentere med 3D-printere, lasercuttere, programmering, robotteknologi og innovative processer i undervisningen udgør den anden del af byggeriet.

"Vi sender 40 procent af vores elever videre på en erhvervsskole, og hvis vi skal fastholde dem, skal de have optimale muligheder for at lære, og det får de nu"

- Jacob Gravlund Jørgensen, forstander på Fjordvang Efterskole

Vil samarbejde med erhvervsskoler
Med det nye metal- og teknologihus styrkes håndværksdelen på Fjordvang Efterskole, men det er ifølge Jacob Gravlund Jørgensen ikke meningen, at skolen skal udvikle sig til at være en ren håndværksefterskole.

”Vi er og vil blive ved med at være en bred efterskole med syv forskellige linjefag og mange valgfag med appel til alle typer elever. For os er det vigtigt, at der er en balance mellem det boglige og det praktiske,” siger Jacob Gravlund Jørgensen.

Til gengæld fremhæver forstanderen, at både skolens bestyrelse og medarbejdere med det nye metal- og teknologihus ønsker at åbne skolen for et øget samarbejde med lokalsamfundet – ikke mindst for at øge unges interesse for håndværksfag.

”Vi er interesserede i at samarbejde med lokale håndværkere og erhvervsskoler, og så synes vi, det kunne være rigtigt spændende, hvis børn og unge i området kunne gå til håndværk i fritiden hos os. Det vil vi åbne lokalerne for, og det kunne være med til at øge interessen for håndværksfagene, som samfundet har så hårdt brug for,” siger Jacob Gravlund Jørgensen.