Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Når 242 meget forskellige efterskoler taler om udvikling, er det med 242 forskellige sæt erfaringer og måske også 242 input og holdninger til, hvilken retning udviklingen for vores skoleform bør tage.

Bestyrelsen er både blevet inspireret og meget klogere, når vi i denne uge slutter turnéen rundt i regionerne. Hvor er det godt at komme rundt i hele landet og hvor er det sundt for skoleformen, at vi sætter forskelligheder og værdier i spil. Vi er ikke helt samme sted, som vi var, da vi startede i Levring for et par måneder siden, men vi har fået ansvaret for foreningens gode udvikling, og de mange refleksioner har stimuleret bevidstheden om retningen.

Som nævnt på møderne, sætter vi gang i et udviklingsprojekt af 10. klasse fra januar 2024. Kommissoriet for projektet skriver vi færdigt efter de sidste regionsmøder for at få så mange input som muligt med.

Det andet tema på møderne, en ny national stipendieordning, kræver en lovændring, og bestyrelsen overvejer nu, med refleksionerne fra regionsmøderne in mente, hvilke veje vi vil foreslå at gå.

På regionsmøderne lagde vi også op til, at I medlemmer kan reflektere videre over de to temaer, og derfor vil jeg gerne opfordre jer til at komme med debatindlæg om bestyrelsens forslag, som vi samler enten i en ekstra debatudgave eller som en del af decembernummeret af Efterskolelandskabet. Målgruppen er alle medlemmer, I må skrive max 3.000 tegn, og deadline er 23. november. Debatindlægget skal sendes til kommunikation@efterskolerne.dk sammen med et foto på min. 500 kb.

Jeg håber, I vil fatte pennen, hvis I har noget på hjertet. Og ellers glæder vi os til at sætte udvikling på dagsordenen når vi mødes til årsmøde og andre steder rundt i landet.

HPX i spil
Og så er det vigtigt at bemærke: I en reformtid er det ikke alene os på efterskolerne, der tænker i forandringer af de strukturer, der binder uddannelsessystemet sammen.

Vi kommer helt konkret også til at skulle forholde os til mulige politiske forslag, der har indflydelse på vores hverdag. Senest har Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) genoptaget en debat om Reformkommissionens forslag om en ny Højere Praktisk Eksamen (HPX). Ikke i udgangspunktet finansieret af efterskoler, men en eventuel reform af erhvervsuddannelserne vil kunne få indflydelse på udskolingsklasserne, herunder 10. klasse.

Selvom det er en ny dagsorden, føler vi os klædt bedre på til de drøftelser efter at have været rundt i regionerne. Tak for alle input på møderne!