Af Søs Lykke Sloth

Forældre til efterskolelever, der lige nu er sendt hjem fra efterskolerne som følge af den nuværende coronasituation, kan se frem til at modtage op til 1.000 kr. om ugen i refusion, mens efterskolerne er lukket ned. Det besluttede et flertal i Folketinget lørdag.

Refusionen til forældre gælder fra 4. januar 2021 og udover den indeholder hjælpepakken en pulje på 10 mio. kr., som kan søges af efterskoler, der oplever udmeldinger i løbet af nedlukningsperioden.

Hjælpepakken glæder Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen:

”Fra efterskolernes side er vi meget taknemmelige for, at Folketinget sikrer økonomisk kompensation til forældre og samtidig kompenserer efterskoler, der oplever frafald på grund af nedlukningen. Mange tak for det,” siger han og fortsætter:

”Det er en svær tid for alle, ikke mindst efterskoleleverne, der kun har dette ene år på deres efterskoler. Jeg håber, det snart bliver muligt for dem vende tilbage til deres stærke fællesskaber.”

Her er aftalens hovedpunkter:

  • Reduceret forældre- og deltagerbetaling. Staten giver skolerne et ekstra tilskud på 1.000 kr. per uge per elev, dog maksimalt 90 procent af den konkrete deltagerbetaling. Tilskuddet gælder fra 4. januar 2021 og frem til, at nedlukningsperioden ophører. Tilskuddet gør det muligt for skolerne at reducere forældre- og deltagerbetalingen.
  • Pulje til at hjælpe skoler, der oplever udmeldinger i nedlukningsperioden. Der afsættes en pulje på 10 mio. kr., som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud i løbet af nedlukningsperioden som følge af corona-situationen.
  • Reglen om mindste ugentlige elevbetaling på efterskoler og frie fagskoler suspenderes igen midlertidigt, gældende for kalenderåret 2021.
(Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet)

Læs pressemeddelelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet med hele aftaleteksten her

I dette skoleår går 30.669 unge på efterskole.