Af Louise Wethke Buch

20 skoler er nu tilmeldt Køkkentjansens nye kursus ’Køkkentjansens klimakøkken’ som er en overbygning af kurset 'Køkkentjansen under lup'. Her kommer køkkenpersonalet og ledelsen på kursus i bæredygtig og elevinddragende madlavning.

Efterskolen kan samtidig søge penge til faciliteter, der understøtter elevernes læring om madlavning. Alle skoler, der i sidste ansøgningsrunde søgte penge til køkkenfaciliteter, har fået godkendt deres ansøgning om alt fra etablering af udekøkkener, orangeri, urtehave eller redskaber til at styrke elevinvolveringen i køkkenet eller reducere madspild.

En af de efterskoler er Bråskovgård Efterskole, som har fået bevilget penge til et akvaponisk anlæg, så skolen kan producere egne grøntsager på en bæredygtig måde. Efterskolen var også en del af Køkkentjansens første kursus.

”Køkkentjansen har flyttet dannelsen med ud i køkkenet og har givet køkkenpersonalet nogle redskaber til undervisning og relationsarbejde. Vi har simpelthen været så glade for det, og derfor fortsætter vi med ’Køkkentjansens klimakøkken’,” siger forstander Preben Brunsgaard.

På vej mod en bæredygtig fremtid

Bråskovgård Efterskole vil anlægge en fiskedam og et stort drivhus, hvor det akvaponiske anlæg skal suge vandet op fra dammen, som skal bruges til at vande planterne i drivhuset. Planterne suger næringsstofferne fra vandet, så vandet er renset, når det løber tilbage i dammen.

Skolen er næsten selvforsynende med økologiske grøntsager, æg, okse- og svinekød, og eleverne er med i hele processen på deres landbrugslinje og gastronomilinje. Det akvaponiske anlæg passer derfor godt ind i skolens bæredygtige profil.

Ifølge forstander Preben Brunsgaard skal vandingssystemet skabe et stærkere samarbejde mellem de to linjefag landbrug og gastronomi og bringes ind i andre fag – f.eks. i biologi. Preben Brunsgaard ser også det cirkulære vandingssystem som et led i skolens arbejde med FN’s 17 verdensmål.

”Vi har hele tiden fokus på, at det, vi gør, skal give mening – også for fremtiden. Det er de unge, der skal drive det hele videre i fremtiden, og vi skal vise dem, at der findes rigtig mange løsninger, som ikke går på kompromis med sundhed og miljø,” siger Preben Brunsgaard.

Efterskolen har desuden fået bevilget penge til nye køkkenredskaber, som skal styrke skolens gastronomilinje.

Køkkentjansen: Kom på kursus og søg penge til nye faciliteter

Skal jeres køkkenpersonale på kursus med Køkkentjansen? Og har I den gode idé til, hvordan I kan udvikle og styrke et grønnere og mere elevinddragende efterskolekøkken? Så kan I stadig nå at tilmelde jer Køkkentjansen. Deadline for ansøgninger er 1. april 2022. 

Kursusforløbet 'Køkkentjansens klimakøkken' løber fra marts 2022 – august 2022.

Kursusforløbet 'Køkkentjansen under lup' løber fra august 2022 – maj 2023.

Sådan søger I:

Send en ansøgning til Nordea-fonden senest 1. april 2021 med en beskrivelse af jeres projekt. Ansøgningen skal indeholde budget, idé, formål, hvilke aktiviteter der indgår, målsætninger og målgruppe.

  • Se ansøgningsvejledning fra Nordea-Fonden her
  • Udfyld ansøgningsskemaet senest 1. april her
  • Læs mere om Køkkentjansen, og hvordan I ansøger her