Stine Bossen Davidsen er i dag valgt til ny næstformand for Efterskolerne. Det skete på det første bestyrelsesmøde efter valget til bestyrelsen på generalforsamlingen 29. maj.

Stine Bossen Davidsen er viceforstander på Vesterdal Efterskole. Hun har været medlem af bestyrelsen siden 2017 og er netop fyldt 40 år.

Esben Jensen, bestyrelsesmedlem på BGI akademiet, blev ved konstitueringen genvalgt som kasserer.

Bestyrelsen består derudover af:

Torben Vind Rasmussen, formand
Anne-Mette Pinderup, lærer på Flemming Efterskole
Kathrine Svane Christiansen, bestyrelsesformand på Sundeved Efterskole
Mette Ibsen, sekretær på Den Danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern
Mogens Jensen, forstander på Ærø Efterskole
Tine Engell Kjøller, forstander på Waldemarsbo Efterskole
Ulrik Goos Iversen, forstander på Baunehøj Efterskole

Efterskolernes bestyrelse. Fra venstre: Esben Jensen, Ulrik Goos Iversen, Mette Ibsen, Kathrine Svane Christiansen, Tine Engell Kjøller, Torben Vind Rasmussen, Mogens Jensen, Stine Bossen Davidsen, Anne-Mette Pinderup. Foto: Lars Krabbe